Tarieven

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden in de gemeente Borne betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen huishoudelijk afval aanbiedt. De gemeente Borne kent een vast en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor ieder huishouden gelijk. Het variabele tarief is voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar.

Meer informatie vindt u op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Tarieven Diftar
2021
Basistarief (voor iedereen gelijk)
€144,-
ContainersoortTarief per lediging/aanbieding
Ondergrondse restafvalcontainer (30 liter)€0,95
Grijze restafvalcontainer (140 liter)€4,35
Grijze restafvalcontainer (240 liter)€7,45
Groene gft-container (140 liter of 240 liter)gratis
Oranje verpakkingencontainer (240 liter)gratis
Omwissel- en administratiekosten minicontainer
Eenmalig per jaar naar ander formaat
gratis
Daarna betaalt u per wissel
€30,-

Voorwaarden voor het omwisselen van containers naar hetzelfde formaat:

  • Container is defect
  • De ingebouwde chip is defect
  • Container is extreem vervuild

Neem voor meer informatie en een afspraak contact op met onze klantenservice via 0900-85 20 111.

Extra container aanvragen
U kunt gratis een extra restafval-, gft- en verpakkingencontainer aanvragen. U hoeft niet thuis te zijn voor de afspraak.

Kosten voor het ophalen van afval aan huis

Grofvuil
U kunt gratis één keer per jaar grof restafval laten ophalen tot een maximum van drie kuub per melding. Vanaf de tweede keer binnen een jaar met een maximum van drie kuub, betaalt u € 88,25 plus een voorrijtarief van € 30,00. Voor elke kuub extra per melding betaalt u € 19,25. Herbruikbare goederen (huisraad) kunt u laten ophalen door een kringloopbedrijf. Kijk hier voor de regels rondom het aanbieden van grof afval.

Grof tuinafval
Tijdens de takkenactie in het voor- en in het najaar kunt u maximaal 3 kuub gratis snoeiafval laten ophalen. De takkenactie wordt tijdig aangekondigd in de rubriek Gemeentenieuws in de Bornse Courant en op de websites van Twente Milieu en de gemeente Borne.

Buiten de takkenactie periodes wordt het snoeiafval alleen op afspraak en tegen betaling aan huis opgehaald en zijn de kosten gelijk aan de kosten voor het aan huis ophalen van grof restafval.

Autobanden, bouw- en sloopafval (waaronder ook closetpotten en wastafels), bielzen en boomstammen, stobben (boomwortels), elektrische en elektronische apparaten, oud ijzer (zoals fietsen en bedspiralen) vallen buiten de ophaalregeling.

  • Maximale afmeting 0,5 x 0,5 x 1 meter
  • Maximale afmeting voor stukken grof afval 1,5 x 1 x 1 meter
  • Kleinere voorwerpen aanbieden in zakken of dozen.

Aanmelden van grof rest- en tuinafval kan telefonisch bij Twente Milieu op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, via 0900 - 85 20 111. Bedrijven en instellingen zijn uitgesloten van deze regeling.

Kosten voor het brengen van afval (Milieupark)
Onderstaande tarieven gelden voor inwoners van Borne met een milieupas. Het tarief geldt per 10 kilo.

Let op: u kunt met uw milieupas per jaar 100 kilo grof afval gratis wegbrengen naar het Milieupark.

Tarieven per afvalsoort
Asbest (met sloopmelding)gratis
Autobanden (auto) per 10 kilogram€1,50
Autobanden (tractor) per 10 kilogram€1,50
Elektrische apparatengratis
Glas (potten en flessen)gratis
Glas (vlakglas, ruiten) per 10 kilogramgratis
Grof restafval (tot 100 kg per jaar gratis) daarna per 10 kilogram€1,50
Hout per 10 kilogram€1,50
Klein chemisch afvalgratis
Luiers en incontinentiemateriaal (restafval)€1,50
Metalen/schrootgratis
Papier en kartongratis
Puin per 10 kilogram€1,50
Textiel
Matrassen
Tapijt
gratis
€1,50
€1,50
Grof tuinafval tot 1000 kg (daarna €1,50 per 10 kg)
gratis
Nota of een andere soort factuur (op rekening zetten van gebracht afval), administratiekosten€7,00
Komt u geen afval brengen, maar wilt u uw auto (met aanhanger) laten wegen?€7,20