Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud (straat)meubilair

In de gemeente Borne zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van (straat)meubilair. We legen de afvalbakken in de openbare ruimten, verwijderen (zwerf)afval rond verzamelcontainers en houden afvalbakken, zitbanken en (straatnaam)borden schoon. Met de gemeente spreken we af hoe dit er uit moet zien. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij dit moeten onderhouden.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit van onder andere verzamelcontainers en afvalbakken. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente