Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud bruggen en tunnels

In de gemeente Borne onderhouden we de bruggen en tunnels. Met de gemeente spreken we af hoe die er uit moeten zien. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij dit moeten onderhouden.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit van de bruggen en tunnels. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente