Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

BuurTman

BuurTman

Twente Milieu en gemeente Borne zijn sinds 1 april vorig jaar samen aan het experimenteren met de pilot buurTman/buurTvrouw. De buurTman, Richard Pieterson, is in dienst van Twente Milieu en is het aanspreekpunt in Borne voor inwoners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen als het om buurtonderhoud gaat. Twente Milieu wil hiermee invulling geven aan de toekomstvisie van de Bornse gemeenschap: MijnBorne2030.

De buurTman is – als spin in het web - de schakel tussen Twente Milieu, gemeente Borne, verenigingen, wijkraden en andere organisaties in Borne. Hij zorgt ervoor dat het werk dat Twente Milieu uitvoert tijdig gecommuniceerd wordt naar de betrokken inwoners en organisaties. De buurTman haalt ook proactief informatie en wensen vanuit de wijkraden, verenigingen en organisaties op, zodat Twente Milieu daar rekening mee kan houden of invulling aan kan geven tijdens de uitvoering. De buurTman is een pilot voor een jaar. In de loop van 2019 wordt de pilot geëvalueerd.

Samenwerking met Borne Werkt
Door de intensieve samenwerking met Borne Werkt en een structurele afstemming met de wijkcoördinator, hoopt Twente Milieu te groeien naar een netwerkende organisatie.

MijnBorne2030
Met de buurTman vergroot Twente Milieu haar partnerschap met de gemeente Borne. Tevens wil zij met deze pilot invulling geven aan enkele kernwaarden uit de toekomstvisie van de Bornse gemeenschap (MijnBorne2030): samenwerken, noaberschap en de aansluiting bij buurtinitiatieven. Als aanspreekpunt en netwerker vervult de buurTman een ambassadeursrol. Aan de hand van de resultaten wordt bekeken of Twente Milieu dit ook in andere gemeenten kan doen.

Voorlichting en advisering
U kunt met al uw vragen rondom buurtonderhoud terecht bij de buurTman. Zijn taken zijn onder andere Twente Milieu dichter bij de inwoner te brengen. Hij is als vraagbaak voor de inwoners aanwezig bij projecten in de wijk. Zo kan hij zaken terugkoppelen en inwoners waar nodig duidelijkheid geven.

Contactgegevens
U kunt onze buurTman benaderen op straat, per e-mail via buurtman@twentemilieu.nl en telefonisch via 06-20815934.

Inloggen gemeente