Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud speelondergronden

In de gemeente Borne onderhouden wij de speelondergronden van speelvoorzieningen. We verwijderen zwerfafval, egaliseren de speelondergronden, verwijderen het onkruid in speelondergronden en vullen de speelondergronden in opdracht van de gemeente aan met zand en/of decowood. Wij onderhouden niet de speeltoestellen zelf. Met de gemeente spreken we af hoe de speelondergronden er uit moeten zien. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij dit moeten onderhouden.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit van de speelondergronden. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente