Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Buurtonderhoud Borne

In opdracht van de gemeente Borne voert Twente Milieu verschillende werkzaamheden uit op het gebied van buurtonderhoud. Op deze pagina vind je meer informatie.

Natuurlijk begraven

In opdracht van gemeente Borne heeft Twente Milieu het achterste veld van het Gedenkpark ingericht voor natuurlijk begraven. Het terrein heeft meer glooiingen, beplanting en paden. Op dit nieuwe veld is ruimte voor ongeveer 120 graven. Er komt een natuurlijke afscheiding met de bestaande begraafplaats en de omgeving van de aangrenzende kindergraven is verfraaid en toekomstbestendiger gemaakt.


Lees meer

Pilots Bokashi en Mulchen

We zijn in Borne met twee pilots gestart: het gaat om de projecten Bokashi en Mulchen. Met deze technieken wordt het bladafval verwerkt tot een bruikbare bodembemesting in plaats van dat het afgevoerd wordt naar de verwerker. Transport naar de verwerker is daardoor niet nodig waarmee we extra CO2 uitstoot voorkomen. Met deze pilots wordt ervaring en kennis opgedaan om te bekijken of het gewenste resultaat wordt behaald.

Lees meer

Drie vormen van natuurlijk beheer voor een betere biodiversiteit

Een bloeiend Borne met een goede biodiversiteit is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente Borne draagt daar op verschillende manieren aan bij. Zo zijn er inmiddels nieuwe inzichten rondom het beheer van openbare grasvelden waarmee we de biodiversiteit kunnen bevorderen. Om hierin ervaringen op te doen starten we in Borne met een pilot waarbij natuurlijk beheer in drie verschillende vormen wordt toegepast: extensief maaien, sinusmaaien en bloemenlinten.

Lees meer
Inloggen gemeente