Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Drie vormen van natuurlijk beheer

De rijkdom aan soorten dieren, planten en bloemen staat onder druk en daarmee de kringloop van de natuur. Insecten bestuiven gewassen, leven van bloemen en planten en zijn zelf weer voedsel voor vogels. Maar het werkt ook op een andere manier. Denk aan de eikenprocessierups. De natuurlijke vijanden van deze rups heeft een kruid als waardplant. Het is daarom belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente Borne te behouden.

Door minder intensief te maaien kunnen belangrijke kruiden voor insecten groeien in de gazons. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Hoe beter de leefomgeving voor insecten, hoe kleiner de komende jaren de kans op overlast door deze rupsen. Voor het bevorderen van de biodiversiteit starten we in Borne met drie verschillende vormen van natuurlijk beheer.

1. Extensief maaibeheer

Bij extensief maaien wordt er twee keer per jaar gemaaid. Deze manier van maaien levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Door het afvoeren van het maaisel, verschraalt de bodem. Dat is nodig om kruiden en bloemen volop te laten groen. Hierdoor ontstaat een betere leefomgeving voor insecten als vlinders en bijen.

Overlast beperken

De gemeente laat het gras groeien op plekken waar dat niet hinderlijk is. Rondom deze gazons wordt een strook intensief gemaaid om overhang richting de weg te voorkomen. De nieuwe aanpak zorgt voor een veranderend beeld in de openbare ruimte. Dat is voor veel mensen wennen. Daar is de gemeente zich van bewust. Door de randen van de gazons intensief te maaien wordt de overlast beperkt. De eerste maaironde zal rond juni uitgevoerd worden, de tweede maaironde rond oktober.

2. Sinusmaaien
Met sinusmaaien wordt gefaseerd gemaaid, waarbij variatie en flexibiliteit centraal staan. In het kort komt sinusbeheer erop neer dat er bij elke maaibeurt een deel van de vegetatie blijft staan. Maar dan wel in wisselende patronen (sinussen). Hierdoor ontstaat een maximum aan variatie in soorten, van kort gras tot ruigten en alles wat daar tussen in zit. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk wat wils; van nectar- en waardplanten tot schuilplekken. De overgang van korte naar langere vegetatie is ook van belang vanwege de beschutting en opwarmmogelijkheden voor insecten. Sinusmaaien is daarom de meest insectenvriendelijk wijze van beheer en het ziet er ook nog eens erg mooi en natuurlijk uit. Deze manier van maaien is alleen mogelijk op grotere oppervlakten.

3. Bloemenweides
Op twee locaties worden bloemenweides aangelegd. Bloemenweides zijn stroken bestaande uit inheemse wilde bloemensoorten zoals margrieten, korenbloemen, veldsalie, slangenkruid en vele andere fraaie soorten. Hiermee helpen we de natuur een handje en het ziet er ook nog eens mooi uit. Voor de bloemenweides wordt een deel van de grasmat verwijderd. Daarna wordt het ingezaaid met speciaal geselecteerd zaad met soorten die hier van nature thuis horen. Na verloop van tijd (dit kan soms 1 tot 3 jaar duren), ontwikkelt zich een bloemenpracht die veel vlinders en bijen aantrekt.

Inloggen gemeente