Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud openbaar groen

In de gemeente Borne onderhouden wij het openbare groen. We verwijderen zwerfafval in plantsoenen en gazons, snoeien bomen, planten en hagen en maaien gazons en weides. Ook verwijderen we het onkruid in plantsoenen en plantenbakken. Met de gemeente spreken we af hoe dit er uit moet zien. We noemen dit beeldgericht werken. De gemeente bepaalt op welk niveau wij de buurt moeten onderhouden. Sinds het voorjaar van 2023 zijn we gestart met een aantal pilots voor natuurlijk beheer: extensief maaien, sinusmaaien en bloemenweides. Wilt u meer weten over deze pilots? Klik dan hier.

De gemeente ziet er op toe dat we ons werk verrichten zoals we hebben afgesproken. Dit gebeurt door middel van een schouw. Het schouwen is het objectief en regelmatig meten, vastleggen en analyseren van de beeldkwaliteit van onder andere plantsoenen en gazons. Aan de hand van deze resultaten stellen wij onze planning en werkwijze zo nodig bij, voor een optimale beeldkwaliteit.

A+-kwaliteit

A-kwaliteit

B-kwaliteit

C-kwaliteit

D-kwaliteit

Inloggen gemeente