Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afval in gemeente Borne

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Borne het huishoudelijk afval in.

Containers aan huis

Iedere laagbouwwoning krijgt de beschikking over de volgende containers:

  • Groene gft/gfe-container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval/etensresten

De groene container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de groene container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de groene container mag.

  • Grijze restafvalcontainer, bestemd voor restafval

De grijze container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de grijze container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de grijze container mag.

  • Oranje verpakkingencontainer, bestemd voor verpakkingen

De oranje container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de oranje container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de oranje container mag.

Heeft u geen containers? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via 0900 - 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur) of door het contactformulier in te vullen.

Verzamelcontainers

Bewoners van hoogbouw (en laagbouw) kunnen in Borne van alle verzamelcontainers voor de verschillende afvalsoorten gebruik maken. Let wel: voor toegang tot alle ondergrondse restafvalcontainers heeft u een geldige milieupas nodig. Kijk hier voor een overzicht van de verzamelcontainers bij u in de buurt.

Milieupark

U kunt als inwoner van de gemeente Borne gebruik maken van het Milieupark in Hengelo. Op het Milieupark kunt u allerlei soorten afval kwijt, bijvoorbeeld grof afval of huishoudelijk afval. Op het Milieupark heeft u uw milieupas nodig. Kijk hier voor meer informatie.

Milieupas

Met de milieupas heeft u toegang tot het Milieupark. Daarnaast geeft de milieupas de huishoudens zonder minicontainer toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. De milieupas hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen moet u de milieupas achterlaten voor de volgende bewoners. Kijk hier voor meer informatie.

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden van Borne betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig tot geen huishoudelijk afval aanbiedt. U betaalt een vast basisbedrag en daarnaast betaalt u voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar. Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer uitleg over Diftar. Meer informatie over de afvalstoffenheffing vindt u ook op de website van GBTwente.

Rekenmachine
Wilt u uitrekenen hoeveel u kwijt bent aan uw afvalstoffenheffing? Gebruik dan onze rekenmodule.

Compensatie medisch afval
Bornse huishoudens waar sprake is van een ziekte met onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Borne een compensatie aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval bestaat uit een aantal gratis ledigingen van de grijze container of stortingen op de ondergrondse restafvalcontainer. U betaalt de eerste 8 ledigingen van een 240 liter container zelf (of bijvoorbeeld 64x een 30 liter zak in de ondergrondse container). Het overige aantal ledigingen komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt door GBTwente achteraf verrekend.

De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via het digitaal loket van GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) via het aanvraagformulier medisch afval. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een aankoopbon of -overzicht nodig van de (online) apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Heeft u vragen hierover? Bekijk dan de veelgestelde vragen van GBTwente en gebruik hiervoor de zoekterm 'Medisch afval'. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente Borne via 14 074 of per e-mail via info@borne.nl.

Inloggen gemeente