Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Pilots natuurlijk groenbeheer sinds voorjaar 2023 van start gegaan

De rijkdom aan soorten dieren, planten en bloemen staat onder druk en daarmee de kringloop van de natuur. Insecten bestuiven gewassen, leven van bloemen en planten en zijn zelf weer voedsel voor vogels. Maar het werkt ook op een andere manier. Denk aan de eikenprocessierups. De natuurlijke vijanden van deze rups heeft een kruid als waardplant. Het is daarom belangrijk om de biodiversiteit in de gemeente Borne te behouden.

Door minder intensief te maaien kunnen belangrijke kruiden voor insecten groeien in de gazons. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Hoe beter de leefomgeving voor insecten, hoe kleiner de komende jaren de kans op overlast door deze rupsen. Voor het bevorderen van de biodiversiteit zijn we in Borne dit voorjaar gestart met drie verschillende vormen van natuurlijk beheer.

Inloggen gemeente