Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Nieuwsbrief augustus '23

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was een memorabel jaar voor Twente Milieu. Op 1 oktober 2022 bestond Twente Milieu 25 jaar! Ook namen we elektrische voertuigen verder in gebruik, implementeerden we organisatiewijzigingen, gingen alle collega’s digitaal werken via ons TM-net, hadden we door- en uitstroom in ons Startpunt, mooie ontwikkelingen op het gebied van ons werk in de openbare ruimte, mochten we veel nieuwe collega’s verwelkomen en nog veel meer! Blikt u mee terug op ons jubileumjaar? Bekijk dan ons jaarverslag en het mooie jaaroverzicht.

Onmeunig trots!

In oktober en november 2022 voerde Twente Milieu samen met Integron een onderzoek uit naar de tevredenheid van de inwoners in onze gemeenten. We vroegen hoe tevreden de inwoners zijn over de dienstverlening op het gebied van afvalinzameling en het onderhouden van de openbare ruimte. Ook vroegen we wat Twente Milieu volgens de inwoners nog beter kan doen. In totaal namen 3.552 inwoners deel aan het onderzoek. We zijn ‘onmeunig’ trots op de resultaten die laten zien dat de inwoners van Twente erg tevreden zijn over ons werk en over onze medewerkers! Mooi om te zien dat ook het werk in de openbare ruimte steeds meer gezien en gewaardeerd wordt!

Jaarrapportages gemeenten 2022

Ook afgelopen jaar werd er door onze gemeenten ingezet op het verminderen van het restafval. Dat zien we ook terug in de resultaten. De hoeveelheid fijn restafval is verder gedaald in de regio. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde doen we het erg goed in Twente. Wel zijn er nog grote verschillen.

Beleidswijziging Hof van Twente heeft na half jaar al effect
Sinds vorig jaar juli heeft de gemeente Hof van Twente het 2-3-4 systeem. De inzamelfrequentie is daar 2-wekelijks gft-afval, 3-wekelijks verpakkingen en 4-wekelijks restafval. Na een half jaar heeft deze wijziging al effect!

Groente-, fruit- en tuinafval
Het valt op dat de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft-afval overal is gedaald. Dit is ook een landelijk beeld en lijkt te verklaren door de droogte en warmte van afgelopen voorjaar en zomer. Iets wat (nog) niet naar voren komt in de jaarrapportage, maar waarvan we wel zien dat er volop aandacht voor is, is het scheiden van gfe-afval bij hoogbouw. Na Oldenzaal en Enschede hebben ook Wierden, Borne en Hengelo hier stappen in gezet.

Verpakkingen
De kwaliteit van verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) blijft een aandachtspunt bij de verzamelcontainers. De kwaliteit van de verpakkingen die huis-aan-huis ingezameld worden is beheersbaar.

Meer weten?

Oude tuinmeubelen als grondstof voor nieuw!

Twente Milieu, Hartman Tuinmeubelen en de verwerker van hard kunststof slaan de handen in één om het recyclen van kunststof tuinmeubelen te verbeteren. Ook willen we het inleveren van oude tuinmeubelen voor inwoners makkelijker maken. We startten daarom samen met Hartman en onze verwerker van hard plastic een actie. Het doel van deze actie is om als inzamelaar, verwerker en producent de keten van afval naar grondstof te optimaliseren. Door tuinmeubelen apart aan te leveren bij de verwerker kan er eenvoudiger een waardevolle (kwalitatief hoogwaardige) grondstof geproduceerd worden die de fabrikant weer in kan zetten voor de productie van nieuwe producten. Goed bezig dus!

Hoe werkt het?
Inwoners in Twente kunnen tot 28 oktober hun kunststof tuinmeubelen gratis inleveren op de afvalbrengpunten in Almelo, Enschede (Zuid en West), Hengelo en Oldenzaal en bij Kringloopwinkel De Beurs in Oldenzaal. Zo willen we inwoners bewust maken van de waarde van ‘afval’ en laten zien dat afgedankte (oude) materialen weer grondstof zijn voor nieuwe producten. Ook willen wij inwoners door deze actie bewust maken dat hard kunststof (plastic) niet in de verpakkingencontainer hoort maar naar het afvalbrengpunt gebracht moet worden.

Een frisse groene bak? Zo geclipt!

Vanaf deze zomer kunnen 5.000 inwoners van Twente als eerste gebruik maken van een échte Twentse noviteit: De GreenClip. Doel van de GreenClip is een frissere gft-container tijdens de warme dagen en minder gewicht en volume in de container. De GreenClip is een kleine groene clip, gemaakt van kunststof, die je aan de groene gft-container vastmaakt. Kleine moeite, groot gemak. Want dit voorkomt broei en condensvorming in de container. En dat zorgt weer voor minder stank en minder kans op maden. Ook zorgt de luchtcirculatie voor minder gewicht en volume van het groente-, fruit- en tuinafval en gaat in de winter bevriezing tegen!

GreenClip, het groenste idee van Twente!
Lars Groters en Johan Mekenkamp uit Hof van Twente zijn meer dan trots dat hun idee nu echt door inwoners gebruikt gaat worden. Johan: “Een jaar geleden bedacht en binnenkort al bij 5.000 Tukkers aan de groene bak, geweldig!” De GreenClip is ontstaan vanuit een eigen frustratie, vertelt Lars: “Thuis willen we graag ons afval goed scheiden en dus ook ons gft-afval. Maar in de zomer zorgde de groene bak elke keer voor frustratie door de komst van maden en een onaangename geur. Ik had daarom, net als veel mensen, een stokje tussen de deksel en de bak gestoken. Maar dat stokje viel elke keer of kinderen haalden het weg. Ik dacht ‘dit moet anders’ en toen zijn Johan en ik samen gaan nadenken, tekenen, meten en testen. Dit resulteerde uiteindelijk in een 3D-geprint prototype, waarmee we als eerste bij Twente Milieu aanklopten om het in de markt te gaan zetten. Die waren meteen enthousiast en zo is de bal gaan rollen.”

Onderzoek
De eerste 5.000 inwoners die de clip gaan gebruiken, krijgen ook twee keer een kort onderzoek toegestuurd. Hierdoor meten we of de GreenClip ook daadwerkelijk door inwoners als positief wordt ervaren en of er beter en meer gft-afval is gescheiden. We verwachten na de winter de resultaten te kunnen delen.

Steek die maar in je zak!

De productie van nieuw textiel vraagt veel van het milieu. We willen daarom graag voorkomen dat textiel terecht komt bij het restafval. Om die reden onderzoekt Twente Milieu dit jaar verschillende manieren van inzamelen, bijvoorbeeld door het huis-aan-huis in te zamelen, via verenigingen of met speciale verzamelcontainers in de wijken en buurten. Ook wordt de inzet van communicatie gemeten. Vorig jaar startten we met de algemene campagne ’Steek die maar in je zak!’. Sinds korte tijd is een verdieping van deze campagne van start. We meten de effecten van verschillende communicatie-inzetten in de gemeentes waar Twente Milieu het textiel inzamelt.

Proef
We onderzoeken welke invloed communicatie kan hebben op de hoeveelheid en kwaliteit textiel die we inzamelen. We maken daarom gebruik van 3 verschillende soorten inzet:

  • Gemeenten waar we heel zichtbaar zijn, met abri's, sandwichborden, weekkrantadvertenties, de textielbalie, online advertenties en meer
  • Gemeenten waar we redelijk zichtbaar zijn met weekkrantadvertenties en online advertenties
  • Gemeenten waar we een lagere zichtbaarheid hebben, met alleen online advertenties

Doel is om uiteindelijk te kunnen zeggen wat de meest ideale inzet is om zoveel mogelijk textiel uit het restafval te houden.

‘Schoon, droog, in gesloten zak’ belangrijkste boodschap
Deze kernboodschap is in elke uiting te zien. Als het textiel niet schoon en droog is en in een gesloten zak wordt aangeleverd, dan kan het niet hergebruikt of gerecycled worden. Daarnaast zetten we in op kennis en vertellen we inwoners ook graag wat er wel/niet bij het textiel hoort. Ook laten we zien wat er met hun textiel gebeurt nadat het is ingezameld. Zo willen we inwoners bewust maken van het belang van textiel scheiden.

Zamelt u zelf het textiel al in?
Er mag best veel in de textielcontainer! Naast kleding (zowel kleding die nog te dragen is, als ook versleten en kapotte kleding) mogen er bijvoorbeeld ook knuffels, schoenen, gordijnen, tassen, petten en hoeden in. Meer weten? Kijk dan eens op onze textielpagina!

Inloggen gemeente