Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief april-mei 2021

Afvalresultaten coronajaar 2020

In de jaarrapportages van 2020 van Twente Milieu is goed de invloed van het coronavirus terug te zien. We zien dat in veel gemeenten – tegen de trend van de laatste jaren in- de hoeveelheid restafval licht is gestegen. Doordat we met z’n allen meer thuis waren, zien we een stijging van het ingezamelde gft-afval en van papier. In de rapportages is daarnaast goed terug te zien dat ook in Twente men massaal huis en tuin is gaan opruimen en opknappen; we zagen enorme pieken in het aantal bezoekers op de Afvalbrengpunten/Milieuparken.

Specifiek in Twente hield het verpakkingendossier ons bezig
De kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons bleek in het afgelopen jaar onvoldoende om binnen het nieuwe landelijke protocol geaccepteerd te worden. Samen met ketenpartners is in 2020 gestart met een integrale aanpak om de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingenafval te verbeteren. We verbeterden de manier van inzamelen en investeerden samen met gemeenten in on- en offline communicatiecampagnes om het kennisniveau van onze inwoners te verbeteren. We blijven dit ook de komende tijd doen. We doen het op het gebied van de kwantiteit van het scheiden al erg goed, nu moet de focus op de kwaliteit om de recycling van verpakkingen te optimaliseren. Daar gaan we samen voor!

De collega’s van Buurtonderhoud hielden ondertussen de openbare ruimte op orde
De taken die Twente Milieu uitvoert op het gebied van de openbare ruimte verschillen per gemeente, maar overal zijn we in meer of mindere mate actief. Zichtbaar en onzichtbaar doen we ons werk, zodat rioleringen goed onderhouden blijven, wegen veilig begaanbaar zijn in de winter, bomen onderhouden worden en bijvoorbeeld de overlast van plaagdieren en de eikenprocessierups beperkt blijft.

Specifiek weten wat er in onze gemeenten is gebeurd in 2020? Bekijk onze jaarrapportage!

Op deze pagina nemen we u mee in de resultaten en ontwikkelingen op het gebied van onze kernactiviteiten. Daarnaast maken we een interessante vergelijking tussen onze gemeenten waardoor we goed zichtbaar maken dat we ook in het afgelopen jaar samen waardevolle stappen zetten op weg naar een Afvalloos Twente!

Grafiek restafval in Twente


Biodiversiteit vergroten met Beheer Openbare Ruimte

Een belangrijk aandachtspunt op het gebied van Beheer Openbare Ruimte voor de komende jaren is het vergroten van de biodiversiteit. Oftewel, meer bloemen, bijen, vlinders en andere insecten. Het gaat in Nederland niet zo goed met de insecten terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor onze natuur. Ze zijn voedsel voor bijvoorbeeld vogels en tegelijkertijd zijn het weer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Op verschillende plekken wordt er daarom gewerkt aan het creëren van een goede leefomgeving voor insecten. Bij bijvoorbeeld de aanleg en omvorming van groen en de bestrijding van de eikenprocessierups houdt Twente Milieu daarom rekening met biodiversiteit.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups
Halverwege april startte de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in Borne en Haaksbergen. In eerste instantie zou de bestrijding na het Paasweekend van start gaan, maar dit moest vanwege de lage nachttemperaturen nog even worden uitgesteld. De bestrijding met levende aaltjes, een biologische methode, moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren, want de aaltjes houden zowel niet van UV-licht als van kou. De preventieve bestrijding vindt plaats bij eikenbomen binnen de bebouwde kom. Eikenbomen in het buitengebied worden alleen curatief bestreden. Dat betekent dat nesten worden weggezogen als ze voor overlast in de omgeving zorgen. Dat er in het buitengebied niet preventief wordt bestreden heeft te maken met de biodiversiteit. Daar moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups hun werk doen, zoals vliegen, wespen, kevers en pimpelmeesjes. Vlak voordat de bestrijding van start ging, werd in Borne de zeldzame grote vos gesignaleerd. Dit is een beschermde vlindersoort die belangrijk is voor de biodiversiteit. Omdat deze vlindersoort zich nestelt in iepen en wilpen aan de rand van de bebouwde kom, grenzend aan het buitengebied, is hier zorgvuldig mee omgegaan tijdens de bestrijding van de eiken in dat gebied.

Minder frequent maaien
Ook het maaibeleid in Haaksbergen en Borne is aangepast op het bevorderen van biodiversiteit. Grote stukken gazons, die buiten het centrum liggen, worden minder vaak gemaaid. Deze gazons zijn geschikt om kruiden en bloemen de ruimte te geven en daarmee bijen, vlinders en andere insecten aan te trekken. Dat zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en voedsel voor bijvoorbeeld vogels. Insecten zijn dus belangrijk voor de natuur. Zo blijft er altijd leefruimte voor insecten in de buurt. De grasranden worden wel goed bijgehouden, zodat het gras niet over de paden en in de plantsoenen groeit.

Groenadoptie Haaksbergen
In Haaksbergen loopt een succesvol project rond groenadoptie. Er zijn rond de 65 initiatieven op dit moment. Groenadoptie houdt in dat straten en/of buurten deels zelf het groenonderhoud doen, zodat het groen er ter plaatse mooi bij ligt. Tot voor kort hadden inwoners hiervoor een contactpersoon bij de gemeente Haaksbergen. Vanaf 1 mei neemt onze BuurTman, Richard Pieterson, deze rol op zich. Inwoners kunnen bij onze BuurTman terecht voor onderhoudsvragen, vragen over de vervanging van dode beplanting en andere praktische zaken.

Hoe gaan onze inwoners om met textiel?

Gemiddeld kopen Nederlanders 46 nieuwe kledingstukken per jaar. En onze kledingkast raakt vol; in een gemiddelde kledingkast hangen 173 kledingstukken waarvan er 50 niet zijn gedragen in het afgelopen jaar. Jaarlijks zorgt dit voor een textielafvalberg van 238 miljoen kilo oud textiel. Slechts een deel hiervan, zo’n 30%, wordt op de een of andere manier hergebruikt of gerecycled. Werk aan de winkel dus! De afgelopen periode zijn we volop in gesprek gegaan met inwoners om meer te weten te komen over de kennis en het gedrag rond het onderwerp ‘textiel’. Hoeveel weten inwoners? Wat doen zij met oud textiel? Kopen ze weleens tweedehands, of is alles wat ze kopen nieuw? Daarnaast is er een online campagne ingezet. Benieuwd naar de resultaten? In juni organiseren we een webinar hierover. Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit online event? Schrijf u dan in via het formulier hieronder. Dan laten we het u weten zodra hierover meer bekend is.

Circulair Textiel Twente
Op 1 september 2019 is met steun van de Regio Deal Twente en Agenda van Twente het programma Circulair Textiel Twente van start gegaan. Onderdeel hiervan zijn de interactieve ‘Texlabs’, waar inwoners zich voor konden inschrijven. Door de coronamaatregelen vonden deze bijeenkomsten digitaal plaats. De bijeenkomsten waren gericht op het ophalen van kennis en data bij inwoners. Wat weten zij van textiel? Hoe gaan zij om met hun oude textiel? En kopen zij alles nieuw, of ook weleens tweedehands? Naast de texlabs bestond het onderzoek ook uit een digitale vragenlijst. Deze is verstuurd naar ruim 78.500 inwoners via de digitale nieuwsbrief van Twente Milieu. In totaal deden meer dan 1.000 personen mee aan de digitale vragenlijst of bijeenkomsten.

Online campagne geeft inzicht in kennis van inwoners over textiel
Daarnaast is er een online campagne ingezet via Facebook en Instagram. Deze was gericht op zowel het informeren van de inwoners over textiel als het ophalen van hun kennis erover. We toonden vier weken lang verschillende advertenties met producten, waarbij inwoners konden aangeven of zij dachten dat iets wel of niet bij het textiel hoorde. De inwoner ging vervolgens naar de informatiepagina met het juiste antwoord. We bereikten daarmee zo’n 85.000 personen per week. Dankzij hen weten we beter waar de kansen liggen voor nog betere scheiding van het textiel.

Input toekomstige communicatiecampagnes
Zowel de texlabs, de digitale vragenlijst en de online campagne geven goede input waar we ons in de komende communicatiecampagnes op kunnen richten. Op dit moment worden alle resultaten verzameld en geanalyseerd. Benieuwd naar de resultaten? Wij praten u graag bij tijdens onze webinar in juni!

Schrijf u in om op de hoogte te worden gehouden over webinar resultaten textiel
Wilt u op de hoogte gehouden worden over dit online event? Schrijf u dan in via onderstaand formulier. Dan laten we het u weten zodra hierover meer bekend is.


Gedenkpark en begraafplaats

Nieuwe passende uitstraling
Het beheren van Gedenkparken & Begraafplaatsen is een bijzondere taak die onze gespecialiseerde collega’s uitvoeren in Borne en sinds afgelopen maand ook op twee locaties in Haaksbergen. In Borne is de afgelopen jaren samen met de gemeente gewerkt aan het realiseren van een bijzondere plek met elan. Na het realiseren van een prachtige urnentuin en een nieuwe beheerdersgebouw was het een passend moment om ook te kijken naar de uitstraling van dit onderdeel van onze organisatie. Samen met beheerder Peter Woolderink is daarom een nieuwe stijl ontwikkeld: “Ik ben heel blij met deze nieuwe uitstraling die mooi aansluit bij ons werk en past bij onze bezoekers en de omgeving”, licht Peter enthousiast toe.

Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?