Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Nieuwsbrief juni '24

Gemeente Berkelland: onze 10e aandeelhouder!

Met trots kunnen wij melden dat in onze aandeelhoudersvergadering van 13 juni de gemeente Berkelland formeel is toegetreden als aandeelhouder tot ons bedrijf. Het is daarmee de tiende gemeentelijke aandeelhouder.

Al eerder dit jaar heeft de gemeenteraad van Berkelland besloten om te willen toetreden. Nu de laatste formele stap is gezet en de andere aandeelhouders akkoord zijn, kunnen we op volle snelheid door met de voorbereidingen die al enkele maanden geleden in gang zijn gezet.

Per 1 januari 2025 verzorgt Twente Milieu de huishoudelijke afvalinzameling in de gemeente Berkelland: dit geldt voor de containers aan huis en de verzamelcontainers bij hoogbouw. Ook worden we eerste aanspreekpunt met onze klantenservice en gaan we de gemeente Berkelland ondersteunen met beleidsadviezen en communicatie.

Met de toevoeging van Berkelland groeit het verzorgingsgebied naar bijna een half miljoen inwoners. De link van de gemeente Berkelland met de regio Twente was er al, door aandeelhouderschap in Twence en samenwerking met GBTwente.

Jaaroverzicht 2023

Volop zon of centimeters sneeuw, op feestdagen en in het weekend, onze ruim 400 medewerkers werken met elkaar aan een schoon, groen en leefbaar Twente. Zodat iedere inwoner trots is om hier te wonen, te werken en te leven. We hebben daarom weer een mooi overzicht laten maken van ons werk en onze projecten in 2023. Benieuwd naar de ontwikkelingen bij Twente Milieu? Bekijk dan snel ons mooie jaaroverzicht!

Jaarrapportages gemeenten 2023

Ook voor 2023 maakten we weer een mooi overzicht van de resultaten op het gebied van huishoudelijk afval in onze gemeenten. We maakten een samenvatting van de belangrijkste afvalstromen, inzamelmiddelen en resultaten op de afvalbrengpunten. Ze zijn vanaf nu te vinden op onze website.

Gft-afval terug naar het 'oude' niveau
Wat opvalt is dat de hoeveelheid ingezameld gft-afval weer gestegen is naar het ‘oude’ niveau. 2022 blijkt een uitzondering te zijn geweest: de droge perioden hebben gezorgd voor minder tuinafval dan de jaren ervoor en 2023.

Hoeveelheid papier daalt verder
De hoeveelheid gescheiden ingezameld papier daalt verder in vrijwel alle gemeenten. We zien steeds minder drukwerk door de digitalisering en de invoering van de ja-ja sticker in diverse gemeenten. Qua volume blijft papier stabiel: karton is licht maar neemt wel veel plek in.

Op koers richting een Afvalloos Twente
Als bedrijf en als regio mogen we trots zijn op de lage hoeveelheid restafval: gemiddeld 95 kilo per inwoner per jaar over alle negen gemeenten. Daarmee zijn we nog steeds op koers richting Afvalloos Twente. We zien dat diverse gemeenten nog mooie stappen kunnen maken, dus hebben vertrouwen in een verdere daling de komende jaren.

Meer weten?

Lachgascilinders: lever ze veilig in!

Samen met Twence roepen we inwoners op om lachgascilinders veilig in te leveren. Inwoners krijgen daarvoor tot en met donderdag 11 juli 5 euro per cilinder. De campagne richt zich op jongvolwassenen en is voornamelijk te zien op sociale media. Op deze manier hopen we de lachgascilinders uit de verbrandingsinstallatie van Twence te houden. Naast onveilige situaties leveren de lachgascilinders Twence namelijk ook veel schade op.

Lachgas staat sinds 2023 op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet. Sinds het verbod wordt er geen statiegeld meer betaald. Lachgascilinders worden om die reden vaak gedumpt in het restafval en exploderen vervolgens in de verbrandingsinstallaties van Twence. Daardoor ligt er regelmatig een verbrandingslijn stil. Inmiddels staat bij Twence de teller op drie miljoen euro schade in één jaar tijd. Met deze pilot hoopt Twence het aantal explosies te verminderen en zo te zorgen voor een veiligere werkplek en minder schades. Op dit moment zijn er al meer dan 1500 lachgascilinders ingeleverd, daar zijn we blij mee!

Ook een lachgascilinder inleveren? Kijk hier voor meer informatie over de inleverpunten en -tijden

Minder eikenprocessierupsen in Borne en Haaksbergen

Twente Milieu verzorgt de bestrijding van de eikenprocessierups in Borne en Haaksbergen. In beide gemeenten zien we een positieve trend. Zo zijn het aantal meldingen minder en lijkt de rups ook minder voor te komen. Ook de omvang van de nesten zijn kleiner. Opvallend, want de bestrijding wordt juist afgebouwd om de impact op biodiversiteit te beperken.

Ieder voorjaar worden alle risicobomen preventief behandeld. Dit gebeurt door middel van nematoden, beter bekend als aaltjes. Dit zijn minuscule wormen die parasitair zijn op rupsen. Nematoden kunnen niet tegen UV-licht en worden daarom in het donker aangebracht. Een ander preventief middel is Xentari. Dit is een bacteriepreparaat dat de rupsen aantast. Dit middel is minder selectief en wordt daarom alleen toegepast op de hotspots. In de zomerperiode volgt de curatieve bestrijding. Dit is het wegzuigen van de nesten.

Kleinere nesten en minder meldingen
We zien dat de nesten met eikenprocessierupsen kleiner zijn dan een aantal jaren geleden. Wel zijn ze meer verspreid over verschillende bomen. Ook lijkt het erop dat inwoners minder overlast ervaren, want het aantal meldingen neemt af. De verminderde aandacht voor het onderwerp in de media of meer acceptatie over het bestaan van de rupsen hebben hier mogelijk ook invloed op. Toch zijn we blij met beide ontwikkelingen en zien wij dit als een positief signaal!

Twentse scholen strijden tegen E-waste

Van 3 juni tot en met 27 juni vindt de E-waste Race Twente plaats. Tien basisscholen leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van elektronisch afval. Zij gaan vier weken lang de strijd aan met oude en kapotte elektronische apparaten (ook wel e-waste genoemd). De winnende school gaat er met een mooie geldprijs en een workshop Kabelkunst vandoor.

Tijdens de E-waste Race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstoffenschaarste, hergebruik en recyclen. De scholen die de komende weken tegen elkaar gaan strijden zijn:

  • De Tandem uit Almelo
  • Sint Bonifatius uit Haaksbergen
  • Beekpark uit Borne
  • IKC De Akker uit Hengelo
  • IKC Magenta uit Delden
  • De Albatros uit Goor
  • OBS de Saller uit Losser
  • De Wendakker uit Oldenzaal
  • St Jan-Basisschool uit Enschede
  • Mariaschool uit Wierden

Steun de school in uw buurt en help mee!
De scholieren van de deelnemende scholen zamelen tijdens de race zoveel mogelijk oude en kapotte elektronische apparaten in of laten deze repareren bij een lokaal Repair Café. Buurtbewoners kunnen hun elektronisch afval aanbieden op www.ewasterace.nl. De leerlingen komen dan de spullen aan huis ophalen.

Inloggen gemeente