Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl
U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Stakeholders

Nieuwsbrief juli 2020

Inzamelcijfers tijdens corona

Twente ruimt massaal huis en tuin op in coronatijd. Dat laten ook de onderstaande cijfers zien. In de tabel is de stijging in kilo’s per afvalsoort in 2020 afgezet tegen de cijfers van 2019.

Goed op weg met afval scheiden!

Weer 8% minder restafval per inwoner

Twente Milieu presenteerde in haar jaarrapportages per gemeenten de resultaten op het gebied van afvalscheiding. Daarbij zijn de Twentse gemeenten nog steeds op weg naar de regionale doelstelling van 50 kg fijn restafval per inwoner per jaar in 2030. Een doel dat steeds dichterbij komt en waar alle gemeenten op hun eigen manier naartoe werken, met maatregelen en beleidskeuzes die aansluiten bij de gemeente en haar inwoners. De belangrijkste graadmeter om te zien waar we staan op het gebied van afval is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in onze gemeenten. Als we kijken naar de gezamenlijke hoeveelheid restafval dan komen we in 2019 uit op 114 kg fijn restafval per inwoner per jaar, hetgeen weer een daling is van 8%.

Beleidswijzigingen
Om samen stappen te zetten op weg naar die regionale missie, werden er ook in 2019 verschillende wijzigingen doorgevoerd in het gemeentelijke afvalbeleid. waren er in 2019 ook weer volop ontwikkelingen: de voorbereidingen voor de invoering van diftar in Borne, de overname van de afvalinzameling in Haaksbergen, de voorbereidingen voor de vierwekelijkse inzameling van restafval in Oldenzaal en de beleidsvoorstellen rondom extra maatregelen in Enschede. Alle genomen besluiten zijn in lijn met de scenario’s uit Afvalloos Twente en passen binnen de dienstverlening van Twente Milieu.

Steeds dichter bij het doel met 114 kg fijn restafval per inwoner
De belangrijkste graadmeter om te zien waar we staan op het gebied van afval is de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Als we kijken naar de gezamenlijke hoeveelheid restafval van de aandeelhoudende gemeenten dan komen we in 2019 uit op 114 kg fijn restafval per inwoner per jaar. De daling die enkele jaren geleden is ingezet, zet nog steeds door. Wie zien in de analyses de volgende opvallende zaken terug:

  • Het scheidingspercentage ligt in de negen gemeenten gemiddeld op 73%. Dat betekent dat bijna drie kwart van het ingezamelde afval gescheiden wordt aangeboden door de inwoners.
  • In zes van de negen gemeenten is de mooie mijlpaal van meer gft- dan restafval bereikt! Het gemiddelde aan ingezameld gft-afval ligt met 122 kg dan ook hoger dan het gemiddeld aantal ingezamelde kilo’s fijn restafval, van 114 kg.
  • Op het gebied van verpakkingen zamelde we gemiddeld 45 kg in, ook dit is een mooie mijlpaal.
  • De gemeente Hengelo loopt met gemiddeld 75,1 kg fijn restafval door het gemeentelijk bepaalde afvalbeleid.

Mooi werk!

Benchmarkt toont efficiënte werkwijze Twente Milieu

Jaarlijks organiseren de NVRD en Rijkswaterstaat de landelijke benchmark huishoudelijk afval. Twente Milieu neemt deel als bedrijf aan de benchmark en spiegelt op die manier haar bedrijfsvaardigheden en inzamelkosten met branchegenoten. Dit levert waardevolle informatie op over de mate van efficiency en effectiviteit van het bedrijf, belangrijk voor zowel aandeelhouders als opdrachtgevers. De gemiddelde inzamelkosten per aansluiting zijn bij Twente Milieu 8% lager dan het landelijk gemiddelde. Een voordeel van 5 euro per aansluiting ten opzichte van het gemiddelde, dat een gunstig effect heeft op de afvalstoffenheffing van onze gemeenten.

In vergelijking met de benchmark zijn de inzamelkosten per ton van Twente Milieu bij de belangrijkste afvalstromen 22% lager dan bij andere inzamelaars. Een positief resultaat waarmee kan worden vastgesteld dat Twente Milieu op een efficiënte wijze de huishoudelijke afvalstromen inzamelt bij de aangesloten gemeenten.

Inwoners geven dienstverlening van Twente Milieu een 7,6
In 2017 kreeg Twente Milieu een 7,2 als algemeen rapportcijfer. Hoewel dat een mooi cijfer is, hebben we gezegd dit cijfer te willen verhogen naar een 7,5. Gemiddeld wordt er in 2019 een 7,6 gegeven voor de inzameling van het afval, dit is boven de afgesproken norm van een 7,0 en dus ook boven de gestelde ambitie van een 7,5. Het meest tevreden zijn de inwoners over de inzameling van gft (8,2) en verpakkingen (8,0). Het grof restafval scoort net als in 2017 het laagst met een 6,8. Ten opzichte van 2017 is hier wel een lichte stijging te zien, toen scoorde de inzameling van grof restafval een 6,2.

Enschede Kiest!

Keuzevrijheid centraal thema in afvalbeleid

In Enschede is in mei het keuzemodel geïntroduceerd. Inwoners van laagbouw kiezen hierbij zelf welke containers zij aan huis willen en welke afvalsoorten zij liever wegbrengen naar een verzamelcontainer. Ook kunnen zij van elke afvalcontainer zelf het formaat kiezen. Een groot project, waar veel afdelingen binnen Twente Milieu mee te maken hebben. In mei is de communicatiecampagne van start gegaan die voor de Enschedeërs niet te missen is!

Ook aan ons eigen pand aan de Marssteden hangt een groot promotiedoek. Maar dat is niet alles: inwoners zien de campagne ook wekelijks terug in de weekkrant, veelvuldig op sociale media en in 14 winkelcentra. Daar staan twee voorbeeldcontainers en een stoepbord, zodat inwoners goed zien welke formaten er zijn en het zelf kunnen ervaren. Ook kregen zij de afgelopen weken een persoonlijke bewonersbrief en krijgen ze - wanneer ze niet reageren - tot twee keer toe een herinnering. Kortom: niet te missen!

In de vakblad GRAM van afgelopen maart stond een uitgebreid artikel over de achtergrond en doelstellingen van het keuzemodel. Lees het artikel hier.

De Twente Milieu app is vernieuwd en verbeterd!

Makkelijker en overzichtelijker

De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een verbeterde versie van de Twente Milieu app, die we in een nieuw jasje hebben gestoken. De uitstraling van deze nieuwe versie sluit aan bij de website. Ook maken we zichtbaarder dat de Twente Milieu app meer is dan alleen een afvalkalender. Daarnaast hebben we gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid voor het maken van een melding. Samen met een aantal inwoners die al gebruiker zijn van de Twente Milieu app, hebben we de nieuwe versie getest. We hebben de vernieuwde versie onder de aandacht gebracht met een digitale inwonersnieuwsbrief en via onze kanalen op social media.

Waarom de Twente Milieu app?
📅 Vergeet nooit meer wanneer je container aan straat mag

🗑️ Zoek makkelijk en snel welk afval in welke container hoort
📍 Navigeer naar de dichtstbijzijnde verzamelcontainer in je wijk of straat

📩 Maak melding van een niet geleegde container, een storing van de verzamelcontainer of illegale dump

📱 De app is beschikbaar voor smartphones en tablets met iOS en Android.

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie

Vul uw postcode en huisnummer in en zie direct relevante informatie afgestemd op uw woonsituatie, zoals wanneer het afval bij u opgehaald wordt. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip te wijzigen

Postcode
Huisnummer
Selecteer uw huisnummer
Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu of is een bedrijfsadres. Ga naar de algemene pagina.

Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.