Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Schouwen

Werken aan een groen en leefbaar Twente

Al enkele jaren werkt Twente Milieu voor het schouwen van de openbare ruimte met de CROW-beeldkwaliteitsystematiek. Daar waar voorheen werkzaamheden in de openbare ruimte met een bepaalde regelmaat werden uitgevoerd, wordt er nu gekeken naar de norm die CROW stelt voor beeldkwaliteit. Dat betekent dat een gazon niet automatisch een bepaald aantal keren per jaar gemaaid wordt, maar dat gekeken wordt naar de norm waaraan de beeldkwaliteit van het gazon moet voldoen. Afhankelijk van de gestelde norm vinden de werkzaamheden plaats.

Totstandkoming schouwwerkzaamheden
De schouwwerkzaamheden komen tot stand in samenwerking met gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst liggen de diensten die een gemeente afneemt vast. Voor de verschillende diensten wordt bepaald of de beeldkwaliteit gemeten wordt en aan welke beeldkwaliteit het moet voldoen (A+, A, B, C, D, waarbij A+ de hoogste categorie is met de beste beeldkwaliteit). Jaarlijks worden er per gemeente duizend punten geschouwd. In een jaar zijn er tien termijnen, waarbij in elk termijn honderd punten worden geschouwd. De schouwmodule selecteert elk termijn honderd willekeurige punten (ad random). Op het moment dat de beeldkwaliteit niet aan de vastgestelde norm voldoet, dan stuurt het systeem een incidentmelding richting de verantwoordelijke, zodat erop gestuurd wordt dat de kwaliteit aan de norm voldoet. Dit geeft ruimte om bij te sturen en processen efficiënter in te richten, als blijkt dat de kwaliteit op het ene punt boven de vastgestelde norm scoort en op een ander punt net niet of net volgens de norm scoort. Op die manier wordt de beeldkwaliteit in de gemeente nagestreefd.

CROW-gecertificeerd
Twente Milieu is CROW-gecertificeerd voor beeldkwaliteit. Dit betekent dat er objectief onafhankelijk wordt geschouwd. Hiervoor vindt jaarlijks een schouwijking plaats. Daarbij wordt getoetst of Twente Milieu volgens de normen schouwt.

Inloggen gemeente