Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Gladheidbestrijding

Samen werken aan een veilig Twente

Twente Milieu verzorgt jaarlijks tussen 1 april en 1 november de winterdienst in Almelo, Borne, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente en Enschede met als doel om de inwoners van Twente veilig de weg op te laten gaan. Hiervoor staan zo'n 150 medewerkers 24/7 paraat. Met in totaal 52 routes staat Twente Milieu in de top 3 van Nederland qua grootte van het strooigebied, het aantal voertuigen en het aantal mensen.

Grensoverschrijdend strooien
De zes gemeenten zijn samengevoegd tot één strooigebied, waardoor routes slimmer gereden kunnen worden en er minder menskracht nodig is. Neem de fietssnelweg (F35), die verbindingen heeft met Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Bij het aanhouden van de gemeentegrenzen betekent het dat elke gemeente een deel van deze fietssnelweg strooit. Maar door grensoverschrijdend te strooien vervallen de gemeentegrenzen en maakt de fietssnelweg deel uit van slechts één route.

Strooien op GPS
Twente Milieu strooit op basis van GPS-gegevens. Zodra een bepaalde GPS-locatie wordt bereikt, voert de strooiwagen zelf de juiste instellingen door. Ook is het automatische systeem ingesteld op de exacte breedte van wegen en fietspaden. Dankzij deze techniek van strooien wordt er niet meer zout gestrooid dan strikt noodzakelijk is. De chauffeurs op de wegen hoeven niet zelf aan de knoppen te draaien, waardoor ze volledige focus hebben op de weg.

Meetsensoren maken strooiacties betrouwbaarder
Op vier koudste punten in het strooigebied van Twente Milieu, in Almelo, Enschede, Goor en Haaksbergen, liggen meetstations in het wegdek. De meetstations bevatten sensoren voor het meten van lucht- en wegdektemperatuur, luchtvochtigheid, wind, neerslag en de aanwezigheid van zout. Op basis van de meetgegevens van de meetstations, in combinatie met persoonlijke afstemming tussen een meteoroloog en coördinatoren van Twente Milieu, wordt beoordeeld of er preventief gestrooid moet worden. Deze data geven een betrouwbaarder beeld dan verwachtingen. Tenslotte wil Twente Milieu namens de gemeenten alleen strooien als het nodig is, maar wel voldoende zodat de weggebruikers veilig de straat op kunnen. Het werken met meetsensoren draagt bij aan duurzaamheid, efficiëntie en kostenbewustzijn; belangrijke pijlers in de dienstverlening van Twente Milieu.

Inloggen gemeente