U bevindt zich op de Twente Milieu pagina die nog niet specifiek ingericht is voor uw gemeente. Wijzigen? Klik hier
U bevindt zich op een gemeentepagina die niet overeenkomt met de door u opgegeven gemeente / postcode. Naar uw eigen gemeente gaan? Klik hier

Afvalinzameling

In al onze aandeelhoudende gemeenten zamelen we verschillende soorten afval in. Het verschilt per gemeente welke afvalsoorten we aan huis ophalen en welke afvalsoorten u kwijt kunt op het afvalbrengpunt of Milieupark.

Onze aandeelhoudende gemeenten hebben zichzelf, samen met de  andere Twentse gemeenten,  tot doel  gesteld de hoeveelheid restafval te beperken tot 50 kilo per inwoner. Dit doel willen we in 2030 hebben bereikt. We hebben dit vastgelegd in de Twentse Afvalvisie. Landelijk wordt deze doelstelling onderschreven.

Elke gemeente kiest zelf de manier waarop deze doelstelling wordt behaald. De volgende manieren behoren tot de mogelijkheden:

Gedifferentieerde tarieven (Diftar)

Inwoners van een gemeente met Diftar betalen voor de keren dat zij de grijze (en in sommige gemeenten ook de groene) container aan de straat zetten of een vuilniszak wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit gebeurt onder de noemer ‘Afval scheiden loont!’.

Vierwekelijks inzamelen van het restafval

Bij het vierwekelijks inzamelen van het restafval wordt de grijze container één keer in de vier weken geleegd, in plaats van één keer in de twee weken. Hiermee wordt het volume dat inwoners beschikbaar hebben voor restafval beperkt.

Omgekeerd inzamelen

Bij omgekeerd inzamelen worden de afvalsoorten die herbruikbaar zijn (bijvoorbeeld gft, verpakkingen en papier) aan huis opgehaald. Het restafval moeten inwoners zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Wilt u weten hoe de afvalinzameling in uw gemeente is geregeld? Kijk dan op de pagina van uw gemeente

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Wilt u weten waar u uw afval kwijt kunt bij u in de buurt?

Vul uw postcode in en vind de dichtstbijzijnde container of het dichtstbijzijnde afvalbrengpunt

Bekijk wanneer het afval bij u wordt opgehaald.

Uw persoonlijke afvalkalender maakt op een overzichtelijke manier duidelijk welk afval wanneer bij u wordt opgehaald. Handig; zo mist u nooit een inzameldag!

Welkom bij Twente Milieu

Een beter milieu begint bij onszelf. Twente Milieu draagt bij aan een schoon, gezond en fris Twents milieu. Dagelijks gaan wij op pad om het afval in te zamelen en de openbare ruimte te onderhouden. We zijn werkzaam in zeven gemeenten. Op de gemeentepagina van uw woonplaats vindt u alles over afval scheiden, onze werkzaamheden in de openbare ruimte in uw buurt en de contactgegevens van afvalbrengpunten en milieupleinen. 

Vul hieronder uw postcode en huisnummer in
Wilt u direct de juiste informatie voor uw huishouden, zoals de afvalkalender, ontvangen? Vul dan uw postcode en huisnummer in. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip te wijzigen.


Uw gemeente:
De door u opgegeven postcode valt niet in het werkgebied van Twente Milieu. Als u verder gaat, komt u automatisch op de algemene pagina.

Klik op Sla over als u geen postcode en huisnummer in hebt gevuld. U komt dan op de algemene pagina. Het is mogelijk om uw gegevens op een later tijdstip alsnog in te voeren.


Afval scheiden

Afval scheiden levert veel voordelen op. De één doet het vooral om financiële redenen, de ander doet het heel bewust om daarmee een bijdrage te leveren aan een betere wereld.  Wij zijn benieuwd naar uw beweegreden, zodat we u nog gerichter kunnen informeren. Alvast hartelijk bedankt! 

Wordt er binnen uw huishouden afval gescheiden?

Indien ja, waarom scheidt u afval?

Indien nee, waarom scheidt u geen afval?
Lees voordat u verder gaat onze privacyverklaring.