Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afvalinzameling

In al de gemeenten die aandelen hebben van Twente Milieu zamelen we verschillende soorten afval in. Het verschilt per gemeente welke afvalsoorten we aan huis ophalen en welke afvalsoorten u kwijt kunt op het afvalbrengpunt of Milieupark.

Onze aandeelhoudende gemeenten hebben zichzelf, samen met de andere Twentse gemeenten, ten doel gesteld de hoeveelheid restafval te verlagen tot 50 kilo per inwoner. Dit doel willen we in 2030 hebben gehaald. Onze afspraken staan in de Twentse Afvalvisie. Landelijk gaan alle gemeenten akkoord met deze doelstelling.

Elke gemeente kiest zelf de manier waarop deze doelstelling wordt behaald. De volgende manieren zijn onderdeel van de mogelijkheden:

Gedifferentieerde tarieven (Diftar)
Inwoners van een gemeente met Diftar betalen voor de keren dat zij de grijze (en in sommige gemeenten ook de groene) container aan de straat zetten of een vuilniszak wegbrengen naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit gebeurt onder de noemer ‘Afval scheiden loont!’.

Vierwekelijks inzamelen van het restafval
Bij het vierwekelijks inzamelen van het restafval wordt de grijze container één keer in de vier weken geleegd, in plaats van één keer in de twee weken. Hiermee wordt de ruimte die inwoners beschikbaar hebben in hun container voor restafval beperkt.

Omgekeerd inzamelen
Bij omgekeerd inzamelen worden de afvalsoorten die je nog een keer kunt gebruiken (bijvoorbeeld gft, verpakkingen en papier) aan huis opgehaald. Het restafval moeten inwoners zelf wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. Wilt u weten hoe de afvalinzameling in uw gemeente is geregeld? Kijk dan op de pagina van uw gemeente.

Inloggen gemeente