Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Plaagdierbeheersing

Twente Milieu is gespecialiseerd in het beheersen van ongedierte en voert deze diensten uit voor verschillende Twentse gemeenten.

Bestrijding ratten en muizen
Twente Milieu voert in Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en Wierden de bestrijding van ratten en muizen uit bij huishoudens met een gifvrije bestrijding. Vanaf 2017 is het gebruik van gif namelijk alleen onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Dit houdt in dat er eerst andere vormen van plaagdierbeheersing worden gehanteerd, voordat overgegaan wordt op bestrijding met chemische middelen. Ook moeten bedrijven gecertificeerd zijn voor het gebruik van rattengif rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Daarnaast moeten plaagdierbeheersers in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma en werken volgens het handboek ‘Beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen. Twente Milieu is sinds mei 2017 hiervoor gecertificeerd en wat op dat moment één van de eerste bedrijven in de branche met een certificaat.

Twente Milieu werkt volgens de IPM-werkwijze
IPM staat voor Integrated Pest Management. Vanaf 1 januari 2023 moet het beheersen van ratten en muizen, zowel binnen als buiten gebouwen, volgens de IPM-werkwijze gebeuren. Twente Milieu werkt volgens deze strenge normen. Doel van deze werkwijze is om dierplagen en ziekteverspreiding te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er zo min mogelijk gif in het milieu belandt en te voorkomen dat ratten en muizen resistent worden tegen de middelen. De IPM werkwijze is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op het beperken en zorgvuldig omgaan met toxische middelen, anderzijds is de benadering gericht op een structurele oplossing voor knaagdier problemen. IPM is een wettelijk voorgeschreven werkwijze.

De werkwijze begint altijd met eerst monitoring, dan habitat management en niet chemische beheersing. In noodsituaties, dus situaties waarbij er sprake is dat de ratten- en/of muizenpopulatie substantieel zal toenemen, er sprake is van acute bedreiging voor de volks- en/of diergezondheid, of wanneer aanwezigheid van ratten- en/of muizenpopulatie leidt tot grote schade, mag ook direct na een risicoanalyse, chemische beheersing worden gebruikt. De randvoorwaarden voor niet acute chemische beheersing zijn dat dit pas mag na 10 kalenderdagen niet-chemische beheersing met een goedgekeurd plan van aanpak en na de uitvoering van de afspraken voor habitatmanagement.

Bestrijding eikenprocessierups
In Borne en Haaksbergen voert Twente Milieu de bestrijding van de eikenprocessierups uit. In het voorjaar worden alle eiken binnen de bebouwde kom preventief bestreden, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van biologische methoden. Als er na de bestrijding toch nesten ontstaan, worden deze weggezogen. Buiten de bebouwde kom vindt geen bestrijding meer plaats. Dit wordt niet meer toegestaan door Natuurwetgeving. Hier moeten vooral de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen hun werk doen, zoals vogels, vliegen, wespen en kevers. Ook met bloemrijke bermen en perken zetten de gemeenten in op meer biodiversiteit, waardoor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups voldoende leefruimte krijgen. Denk aan het inzaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van meer bloeiende vaste planten en diverse soorten bomen.

Inloggen gemeente