Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Groenbeheer & Onderhoud

Twente Milieu is verantwoordelijk voor de hele leefomgeving in de negen Twentse gemeenten en voert – naast afvalinzameling – daarmee diverse taken uit in de openbare ruimte. Ruim 90 medewerkers werken dagelijks aan groenonderhoud, maaien, vegen en boomonderhoud. Maar ook het onderhouden van straatmeubilair, bruggen en tunnels, speelondergronden, wegen en watergangen en sloten behoren tot de diensten. In Borne en Haaksbergen voert Twente Milieu alle taken uit in de openbare ruimte. Voor de overige gemeenten verschillen de taken op dit gebied sterk, afhankelijk volgens het beleid van de gemeente. Het werk van onze medewerkers van Beheer Openbare Ruimte is op veel vlakken specialistisch. Zij worden hiervoor continu getraind en geschoold en het werk wordt altijd gedaan volgens de laatste normen. Daarmee heeft Twente Milieu alle kennis zelf in huis.

Inloggen gemeente