Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Hoe wordt de eikenprocessierups bestreden?

De gemeente heeft een Beheersplan Eikenprocessierups vastgesteld. Daarin is het volgende vastgelegd:

  • Rond scholen en sportvelden wordt de eikenprocessierups preventief bestreden met biologisch preparaat. Dit preparaat wordt in het voorjaar tot in de toppen van de bomen aangebracht. Het middel hecht zich op het blad en de eikenprocessierups die ervan eet, krijgt bacteriën binnen en sterft.
  • Overige eiken in de woongebieden worden preventief bestreden met nematoden. Met nematoden worden aaltjes (kleine wormen die een voor rupsen dodelijke bacterie met zich meedragen) in het vroege voorjaar (wanneer de eikenprocessierupsen net uit de eipakketten zijn gekomen) tot in de toppen van de bomen gespoten. Na het aanbrengen in de bomen dringen de aaltjes via de lichaamsopeningen de rupsen binnen waarna deze zullen sterven.
  • Eventuele nesten die ondanks de preventieve bestrijding ontstaan, worden weggezogen.
  • In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups alleen curatief bestreden door de (nesten van) eikenprocessierupsen weg te zuigen.

Het effect van de preventieve bestrijding wordt nauwkeurig gemonitord en ook de eiken buiten de woongebieden worden wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de beginnende nesten snel worden verwijderd.

Inloggen gemeente