Alles wat van belang kan zijn...

Wat is Diftar precies?

Waarom moeten we betalen per storting/aanbieding en niet per kilo?

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container gooit?

Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ik heb medisch afval, wordt daar rekening mee gehouden?

Komen er extra ondergrondse containers?

Kan ik mijn containers na de keuze nog omwisselen?

Wordt het afval gewogen?

Waarom moeten we afval scheiden?

Waarom moet ik afval scheiden, het komt toch allemaal op één hoop?

Ik woon in een flat met een blokcontainerstortkoker. Hoe wordt hier gecontroleerd hoe vaak ik afval stort?

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Inloggen gemeente