Alles wat van belang kan zijn...

Wat is het adres van het Milieupark?

Wat zijn de openingstijden van het Milieupark?

Welke afvalstromen kan ik kwijt op het Milieupark?

Melding maken

Is uw container niet geleegd of wilt u iets anders melden? Laat het ons weten.

Inloggen gemeente