Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Avontureneiland Wensink-Zuid

23-02-2023

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het nieuwe Avontureneiland in Wensink-Zuid. Het bestaat uit onder andere een retentiegebied waarbij de zogenaamde ‘groene long’ de verbinding is naar het groene gebied dat overtollig regenwater opvangt. Het beslaat de zijwegen van de Dorus Rijkersstraat, Evertzenstraat en Piet Heinstraat. Het gebied is opnieuw ingericht met planten en bloemen, een goede waterhuishouding en verschillende natuurlijke speelvoorzieningen. Daarmee is de wijk klimaatadaptief en klaar voor de toekomst! Het aanbrengen van groen in de woonwijk heeft een grote invloed op de waardering van de leefomgeving. Het zorgt voor meer biodiversiteit, vermindert wateroverlast en de speelvoorzieningen zorgen voor een levendige wijk.


Water voor later
Klimaatdeskundigen verwachten dat de extremen in ons klimaat groter worden. We kunnen vaker extreme neerslag verwachten, met wateroverlast als gevolg, maar er is ook een kans op lange droge perioden met watertekorten. We maken de wijk Wensink-Zuid dus alvast klaar voor de toekomst. Dit deden we onder andere door:

  • Het afkoppelen van regenwater
  • Zorgen voor waterberging in het bestaande groen
  • Uitbreiden van het retentiegebied

Om een mooi geheel te krijgen in de groene omgeving van de woonwijk wordt het beheer en onderhoud door Twente Milieu in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De gemeente Borne en Twente Milieu vinden de kwaliteit van de leefomgeving erg belangrijk. Een kwalitatief goede groenstructuur draagt bij aan het welzijn van de gebruikers. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de veiligheid en regelgeving met de betrekking tot de openbare weg.

Binnen dit project voeren we de volgende werkzaamheden uit:

  • De bomen worden de eerste drie jaar na aanplant voorzien van boompalen en een gietrand. Het streven is dat we een eindbeeld creëren waarin de boom zoveel mogelijk zijn natuurlijke habitat heeft.
  • Knotwilgen vallen onder de categorie vormbomen waarbij de takken om de drie jaar worden teruggesnoeid tot 5 cm boven de knot. Het snoeien gebeurt in fases, zodat jaarlijks een derde deel van het wilgenbestand wordt geknot. Stamschot en wortelopslag wordt jaarlijks verwijderd.
  • De wadi heeft de functie om het hemelwater tijdelijk op te slaan, zodat het geleidelijk kan verdwijnen in de ondergrond en de zogenaamde koffers die daarvoor zijn aangebracht. Op het talud van de wadi worden in verschillende groepen vaste planten aangebracht die goed groeien onder vochtige omstandigheden. Hierdoor hebben ze weinig onderhoud nodig. De kruidenvegetatie wordt twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd.
  • Verder onderhouden we ook de bosplantsoenstrook. Om het straatbeeld te vergroenen worden schuttingen voorzien van schermen met beplanting. Hiervoor worden voornamelijk planten gekozen met vruchten en bloemen om te zorgen voor meer biodiversiteit.
Inloggen gemeente