Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Bestrijding eikenprocessierups van start

19-04-2021

Gemeente Borne gaat ook dit jaar preventief de strijd aan met eikenprocessierups. Vanaf deze week worden ruim 2000 bomen in woongebieden in de gemeente preventief behandeld. Net als vorig jaar moet de preventieve bestrijding de eikenprocessierupsen doden, nog voordat de brandharen zijn ontwikkeld én voor overlast kunnen zorgen.

Net als in 2020 concentreert de gemeente zich op alle eiken die eigendom zijn van de gemeente binnen de bebouwde kom. Waar in het verleden alleen ‘hotspots’ preventief werden bestreden, wordt nu de hele bebouwde kom aangepakt. Daarbij wordt wederom gebruik gemaakt van biologische methoden.

Werkzaamheden
De preventieve bestrijdingswerkzaamheden zullen zowel overdag als ‘s nachts plaatsvinden, met ontheffing van de avondklok. Inwoners kunnen hier hinder van ondervinden doordat de tractor met spuitkanon stapvoets langs de eikenbomen rijdt. Ook kan er een laagje bestrijdingsmiddel achterblijven op bijvoorbeeld auto’s. Het bestrijdingsmiddel is echter niet schadelijk, ook niet voor mensen en huisdieren.

Vanaf maandag 19 april wordt gestart met parasitaire nematoden. Dat zijn aaltjes (kleine wormen die een voor rupsen dodelijke bacterie met zich meedragen) die tot in de toppen van de bomen worden gespoten. De aaltjes dringen de rupsen via de lichaamsopeningen binnen, waarna deze zullen sterven.

Monitoren

Het effect van de preventieve bestrijding wordt de komende tijd nauwkeurig gemonitord. Eventuele nesten die ondanks de preventieve bestrijding ontstaan, worden alsnog weggezogen. Ook de eiken buiten de woongebieden worden de komende tijd wekelijks gecontroleerd op de ontwikkeling van de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de beginnende nesten snel worden verwijderd.

Scholen en sportvelden

In aandachtsgebieden rond scholen en sportvelden wordt de eikenprocessierups bestreden met een biologisch preparaat. Dit preparaat wordt tot in de toppen van de bomen aangebracht. Het middel hecht zich op het blad en de eikenprocessierups die ervan eet, krijgt bacteriën binnen en sterft.

In de gebieden waar mensen minder frequent verblijven, wordt de eikenprocessierups in de maanden waarin de eikenprocessierups actief is, alleen ‘curatief’ bestreden door de (nesten van) eikenprocessierupsen weg te zuigen.

Wethouder Michel Kotteman benadrukt dat het met de huidige beschikbare
bestrijdingsmiddelen helaas niet mogelijk is om de overlast geheel weg te nemen. Wel kan de mate van overlast worden verminderd. “Net als in 2020 doen we er ook dit jaar alles aan om de plaag onder controle te krijgen.”

Lange termijn

Naast de bestrijding van de eikenprocessierups, zet de gemeente Borne daarnaast in op het beheersen van de overlast van de eikenprocessierups op lange termijn. Met maatregelen die gaan over het omvormen van de openbare ruimte, zoals verminderen van het aantal eiken, het verruigen van het openbaar groen en het bieden van voldoende nestgelegenheid voor de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Hierdoor zal op termijn een natuurlijke balans ontstaan en de overlast van de eikenprocessierups afnemen.

Inloggen gemeente