Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Schade aan mijn eigendommen door Twente Milieu. Wat moet ik doen?

Onze medewerkers zijn dagelijks actief in de leefomgeving. Zij proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, met zo min mogelijk overlast voor onze inwoners. Toch kan het soms gebeuren dat er bij werkzaamheden in de buitenruimte of tijdens de afvalinzameling schade ontstaat aan uw eigendom. Als medewerkers dit zelf merken, melden zij de schade bij u en hun teamleider. Het kan helaas soms ook voorkomen dat onze medewerkers niet weten dat zij schade hebben veroorzaakt. Of dat zij niet kunnen achterhalen met wie ze contact op moeten nemen voor het afhandelen van de schade.

Heeft u schade aan een persoonlijk eigendom en heeft Twente Milieu dit veroorzaakt?
Meld schade zo snel mogelijk door onderstaand schadeformulier in te vullen. We vragen u om zo compleet mogelijk te zijn, zodat wij uw melding goed en snel kunnen beoordelen.

Let op! Schade aan uw containers kunt u melden bij onze Klantenservice
Dit kan via ons algemene contactformulier of door te bellen naar 0900 – 85 20 111.

Wat doen we met uw melding?

  • Wij onderzoeken in hoeverre Twente Milieu verantwoordelijk is voor de ontstane schade. Mochten wij van mening zijn dat de schade niet door ons is veroorzaakt, dan nemen wij uw melding niet verder in behandeling en stellen wij u hiervan op de hoogte;
  • Als Twente Milieu verantwoordelijk is voor de schade, dan sturen wij uw melding ter afhandeling door naar onze verzekeringsmaatschappij. Indien het gaat om schade aan uw voertuig dan moet u altijd samen met ons het Europees schadeformulier invullen. Onze verzekeringsmaatschappij neemt contact op met u of uw verzekeringsmaatschappij voor de afhandeling van de melding. Hoe snel uw melding door de verzekeringsmaatschappij afgehandeld kan worden is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij;
  • Bij sommige meldingen kan het zijn dat Twente Milieu besluit om de reparatiekosten aan u rechtstreeks of direct aan de reparateur over te maken. Het is daarom van belang dat u ons een gedetailleerde kostenopgaaf en/of indicatie meestuurt. Maakt u ook foto’s van de schade en stuur deze mee.

Wij streven er naar binnen 10 werkdagen na ontvangst een reactie te geven. In alle gevallen ontvangt u een schriftelijke reactie per e-mail van ons.

Meer informatie
Onze privacyverklaring kunt u hier lezen.

1 Disclaimer

Het invullen van het schadeformulier op deze website houdt niet automatisch in dat Twente Milieu verantwoordelijk is voor de gemelde schade en hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Aan het indienen van een schademelding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het niet naar waarheid invullen van een schadeformulier is daarnaast strafbaar.

Bent u zelf verzekerd voor de schade en heeft u deze aangemeld bij uw verzekeraar? 

Indien de schade gemeld is, geef dan aan bij welke verzekeraar het gemeld is en onder welk schadenummer.

Geef een indicatie van de schade in euro's

Voeg foto's van de schade en/of een proforma factuur toe. Een proforma factuur is geen reden voor Twente Milieu om uit te betalen en is slechts een hoogte van schade-indicatie.

Zijn er naast u nog andere personen die de schade hebben zien ontstaan?  
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. (wist je dat het onrechtmatig melden van een schade strafbaar is?) 
Inloggen gemeente