Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Inzameling fietsaccu's


Gratis oude of kapotte fietsaccu’s inleveren bij Twente Milieu!

Fietsaccu's zijn krachtige energiebronnen. Logisch, want ze leveren voldoende stroom voor een lange fietstocht en ze kunnen zichzelf ook nog eens opladen. Daarnaast bevatten fietsaccu's waardevolle metalen, die hergebruikt kunnen worden. Lever daarom je oude of kapotte fietsaccu's in bij Twente Milieu. Zo zorgen we er samen voor dat de accu's optimaal kunnen worden hergebruikt.

Beschadigde of oude fietsaccu

Merk je dat je fietsaccu niet meer naar behoren werkt? Bijvoorbeeld door overmatige hitte, lekkende vloeistoffen, een sterke geur, rook of vonken? Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid. Leg de accu in een emmer met droog zand en bewaar deze buiten op een droge plek.

Laat de accu niet te lang in de emmer met droog zand liggen. Lever hem zo snel mogelijk in bij de daarvoor bestemde inleverpunten.

Inleverpunten Twente Milieu

Fietsaccu's vallen onder het Klein Chemisch Afval (KCA) en zijn in te leveren bij de volgende locaties van Twente Milieu:

Almelo - Afvalbrengpunt
Borne - Milieupark
Enschede - Afvalbrengpunten
Hengelo - Milieupark
Oldenzaal - Afvalbrengpunt
Wierden - Chemokar

Meer weten over het veilig omgaan met, en het bewaren van, fietsaccu's?

Bekijk de infographic met veiligheidstips

Inloggen gemeente