Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Winterdienst

Wij helpen u graag veilig de weg op!

Onze twee hoofdcoördinatoren Winterdienst bij Twente Milieu staan samen met een team van 152 Winterdienst collega’s aan het roer van de gladheidsbestrijding in zes Twentse gemeenten: in Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo en in Hof van Twente. Dit zijn chauffeurs, trekker machinisten, kraanmachinisten, monteurs, coördinatoren en hoofd coördinatoren. Ook deze winter staan zij, naast het inzamelen van uw afval, klaar om u veilig de weg op te helpen. Wij begrijpen dat u zich afvraagt welke keuzes en werkwijze er achter de gladheidsbestrijding zitten en houden u graag op de hoogte. Op deze pagina leest u hier meer over!

Vanaf de locaties Almelo, Hengelo en Enschede starten er in totaal 47 verschillende routes
Gaan we met al onze voertuigen de straat op bij een preventieve uitruk, dan rijden we in totaal meer dan 2.500 km. Dit zijn de strooikilometers inclusief de rijkilometers die de chauffeur nodig heeft om op de strooiroute te komen. Even voor het beeld dit is de afstand vanaf Enschede tot aan zuid Spanje. Bij een volledige preventieve actie verbruiken we gemiddeld tussen de 90 en 100 ton zout per uitruk, dit zijn rond de 800.000 potjes zout die bij een ieder in de keuken staan!

Waar wordt gestrooid?
Wij strooien van 1 november tot 1 april in zes Twentse gemeenten en in deze periode is de winterploeg 24/7 beschikbaar. Wij voeren gladheidsbestrijding uit conform het Gladheidsbestrijdings- en strooiplan van de gemeenten. De gemeenten bepalen zelf welke wegen er wel en niet gestrooid worden. Dit stellen zij jaarlijks vast in strooiroutes. Bekijk hieronder de kaarten met de strooiroutes per gemeente:

Uitgevoerd door Twente MilieuUitgevoerd door andere partij(en)
AlmeloLosser
BorneOldenzaal
EnschedeWierden
Haaksbergen
Hengelo
Hof van Twente
Veel gestelde vragen

 • Waar kan ik een melding over gladheidsbestrijding doorgeven?
  Woont u in de gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo of Hof van Twente? Dan strooit Twente Milieu ook bij u. Bekijk via bovenstaande kaarten of de straat of plek binnen de vastgestelde strooiroute valt. Is een locatie binnen de strooiroute niet goed gestrooid of heeft u een andere vraag over een locatie binnen het plan? Neem dan contact met ons op.
 • Waar kan ik gevaarlijke situaties melden?
  Acuut levensgevaarlijke situaties kunt u altijd telefonisch melden via 112. Alle overige meldingen (buiten de strooiroute) van gladde situaties in uw wijk of buurt kunt u doorgeven aan uw gemeente.
 • Waarom wordt er in de straat waar ik woon niet gestrooid of sneeuw geschoven?
  Het is onmogelijk alle wegen in de gemeente te strooien om gladheid tegen te gaan. Gladheid wordt alleen bestreden op vastgestelde strooiroutes. Volgens landelijke richtlijnen wordt de gladheid bestreden op de belangrijkste wegen en fietspaden, zoals: grote doorgaande wegen, fietsroutes, busroutes, ontsluitingswegen in industriegebieden, aanliggende fietspaden en de brandweerroutes ten behoeve van de hulpverleningsdiensten. Straten in woonwijken worden dus niet gestrooid (tenzij het een fiets-, brandweer- of busroute is).
 • Op welke wegen en fietspaden wordt de gladheid bestreden?
  Op de kaart met de strooiroutes van uw gemeente staan alle wegen en fietspaden aangegeven waar we zout strooien en sneeuw schuiven. Bekijk deze informatie onder het kopje ‘Waar strooien wij’.
 • Kan de gemeente een extra straat opnemen in de strooiroute?
  Dit beslist de gemeente. Het is waarschijnlijk dat zij tijdens de winter geen extra straten opnemen in de strooiroute. Alleen op de wegen die op de kaart met de strooiroutes staan wordt de gladheid bestreden. Jaarlijks ligt de concept kaart met de strooiroutes voor het komende winterseizoen ter inzage. Ongeveer vanaf half juni tot half september. U kunt een verzoek indienen (zienswijze) voor een wijziging van de concept strooikaart.
 • Waarom worden wegen niet gestrooid waar voorzieningen aan liggen zoals huisartsen, dierenartsen, tandartsen, apotheken, fysiotherapeuten, basisscholen, woon-zorgcomplexen, ouderen-voorzieningen etc.
  Bezoekers van deze voorzieningen komen uit alle richtingen uit de omgeving. Het is niet mogelijk om alle wegen uit de wijk of buurt naar de voorzieningen te strooien. Ook de straten waar deze personen wonen zijn niet gestrooid en zullen zij rekening moeten houden met gladheid. We vragen u rekening te houden met de winterse omstandigheden en zich waar mogelijk aan te passen.
 • Mag ik zelf de straat (laten) strooien? Of de sneeuw wegschuiven?
  Ja, op straten die niet in de strooiroute zijn opgenomen mag u dat zelf (laten) doen.
 • Moet ik de stoep/voetpad voor mijn huis sneeuwvrij maken? Is dit verplicht?
  Nee, het is niet verplicht. Het is wel wenselijk dat u uw stoep sneeuwvrij maakt. Vooral minder valide mensen zijn gebaat bij een sneeuwvrije stoep.
 • Maakt de gemeente wandelpaden of stoepen sneeuwvrij?
  Mogelijk maakt de gemeente openbare locaties sneeuwvrij. Dit verschilt per gemeente. Een voorbeeld kan zijn bushaltes en of trappen in het centrum.
 • Kan ik gratis strooizout krijgen of ophalen?
  In de gemeente Almelo kunt u tussen 1 november en 1 april een zakje zout ophalen aan de Turfkade op vertoon van uw milieupas. Dit kan alleen van maandag tot en met vrijdag.
 • Ik heb een bedrijf. Willen jullie mijn (bedrijfs) terrein ook strooien?
  Wij strooien niet op particuliere (bedrijfs) terreinen. Hiervoor kunt u zelf een bedrijf zoeken om dit voor u te doen.

Tips bij gladheid

Tips rondom het aanbieden van afval
- Zet uw container op een plek die sneeuwvrij en veilig te bereiken is. Maak de plek rondom de container sneeuwvrij
- Uw afval kan vastgevroren zijn. Maak het afval los met een schop of spade zodat wij uw container goed kunnen legen.

Tips rondom zelf strooien/sneeuw schuiven
- Wees voorbereid en haal op tijd zout in huis
- Bewaar geopende zakken of emmers strooizout op een droge plaats. Dan gaat het zout niet klonteren
- Strooi zout vooral op plekken waar mensen overheen lopen of rijden. Anders werkt het zout niet goed
- Bij sneeuw is het beter om eerst te vegen en –als het nodig is- daarna pas te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Graag richting de gevel en niet naar een fietspad en/of strooiroute. Houdt goten en rioolputen vrij van sneeuw.
- Om een dikke ijslaag begaanbaar te maken, kunt u beter zand strooien dan zout. Zand is effectiever doordat het de bovenlaag “ruwer” maakt.
- Zout is niet erg milieuvriendelijk. Het kan wortels van planten en bomen beschadigen. Gebruik daarom niet meer dan nodig is.
- Een handje (strooi)zout is genoeg voor bijna 10 vierkante meter.

Algemene tips
- Pas uw snelheid aan als het vriest of dreigt te gaan vriezen
- Pas op in de bochten
- Houd het weerbericht in de gaten
- Ligt er 10 cm sneeuw, dan schuiven we op fietspaden ongeveer 60 m3 aan sneeuw weg per ronde per voertuig
- Bij een wegdektemperatuur onder de -8 graden is zout niet effectief. Dan kiezen we voor een andere strategie, bijvoorbeeld het gebruik van zand.


Inloggen gemeente