Welk overlast veroorzaken ratten?

Als dragers van ziektekiemen vormen ratten een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, parathypus e.a.). Daarnaast veroorzaken ratten knaagschade aan verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen, kabels en isolatiematerialen.