Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Wat is een chip in een container en wat kan Twente Milieu ermee?

De gemeenten en Twente Milieu willen alle afvalcontainers die inwoners hebben op een duurzame en professionele manier beheren en onderhouden. Daarom worden de containers voorzien van een geautomatiseerd containermanagementsysteem (CMS). Dit houdt in dat we een elektronische administratie en registratie van containers bijhouden. In het containermanagementsysteem worden alle containers geregistreerd. Het gaat niet alleen om de container, maar ook om het aantal, het type en het adres waar de container bij hoort. Hierdoor hebben we een 100% kloppende administratie van de containers die de inwoners van onze gemeenten hebben, waardoor we de juiste service richting inwoners kunnen bieden.

De chip is gekoppeld aan adres
Om deze automatisering mogelijk te maken, zijn de containers voorzien van een chip en een adressticker. De chip is iets groter dan een euromunt en wordt aan de onderzijde van de rand van de container aangebracht. De chip heeft een uniek nummer. Met behulp van dit unieke nummer is de container aan een specifiek adres te koppelen. De chip is dus gekoppeld aan een adres (object) en niet aan een persoon (naam). De informatie van de chip wordt bijvoorbeeld gebruikt om de voorraad containers die bij inwoners in omloop zijn in de gaten te houden. Ook kan met behulp van de chip wanneer we een container vinden, deze gemakkelijk worden teruggebracht naar het juiste adres. Daarnaast worden eventueel uitgevoerde reparaties, wijzigingen en vervangingen van containers geregistreerd.

Efficiënte en duurzame routes en een digitale afvalkalender
Voor inwoners levert een gechipte container ook het voordeel op dat je een persoonlijke afvalkalender te zien krijgt via de app of website, afgestemd op de containers die je hebt. Door de gedigitaliseerde administratie, beschikken we over de juiste gegevens. Het containermanagementsysteem is gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Twente Milieu en biedt daardoor inzicht in de werkwijze van Twente Milieu. Zo kunnen we zien hoeveel containers onze medewerkers per dag legen en hoe lang zij over een route doen. Op basis daarvan kunnen we de routes efficiënter maken. Doordat we weten welk aantal en type container per adres aanwezig is, kan Twente Milieu de route hierop aanpassen. De routes kunnen op die manier niet alleen efficiënter ‘gebouwd’ worden, ook wordt gekeken hoe er zo min mogelijk CO2 wordt uitgestoten door de vuilniswagen.

Wat gebeurt er met de gegevens?
Afhankelijk van het afvalbeleid in een bepaalde gemeente, worden de gegevens van de chip in opdracht van de gemeente door Twente Milieu verwerkt. Alleen in diftar-gemeenten wordt de chip gebruikt om op basis van het aantal ledigingen de jaarlijkse afrekening van de gemeentelijke belastingen te kunnen maken. In opdracht van de gemeenten verwerkt Twente Milieu dan de gegevens op de chip en geeft deze door aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) of de afdeling belastingen van uw eigen gemeente. In een gemeente zonder diftar gebruiken we de gegevens dus alleen voor de administratie van de containers en voor de interne bedrijfsvoering van Twente Milieu.

Inloggen gemeente