Wat is Diftar precies?

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, kortweg DIFTAR. Dit houdt in dat u, naast een vast basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw grijze container aan de straat zet of restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt.