Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Waar komt de (huis- en spits)muis voor?

Huismuizen verblijven meestal in gebouwen of in de directe omgeving ervan, maar komen ook voor in het vrije veld (akkers). Het zijn uitstekende klimmers, springen tot circa 30 centimeter hoogte, graven zelden (en wanneer ze dit doen, is het ondiep) en zijn 's nachts het meest actief. Huismuizen zijn alleseters.

Spitsmuizen leven veelal buiten en overwinteren in spouwmuren. Ze kunnen daardoor in de woning stankoverlast veroorzaken, herkenbaar aan een urinelucht. Het zijn insecteneters; ze eten onder andere vliegen en kevers.

Inloggen gemeente