Alles wat van belang kan zijn...

Hoe verzamel/scheidt ik mijn gfe-afval?

Hoe kom ik aan een gfe-bakje?

Hoe vaak worden de gfe-verzamelcontainers geleegd?

Hoe zijn de locaties van de gfe-verzamelcontainers bepaald?

Hebben inwoners inspraak gehad op de locaties van de gfe-verzamelcontainers?

Kan ik met mijn milieupas (gelijk) gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer? Is mijn pas goed gekoppeld?

Mogen bewoners van laagbouw ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainers?

Wat doe ik bij (stank-)overlast van een gfe-verzamelcontainer bij mij in de buurt?

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de locatie van een gfe-verzamelcontainer in mijn buurt?

Kan ik elke gfe-verzamelcontainer in Oldenzaal gebruiken?

Ik maak, als hoogbouwbewoner, nu gebruik van een mini gft-container. Mag ik ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer?

Hoe groot is de ingang van de gfe-verzamelcontainer?

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de gfe-verzamelcontainer?

Mag ik gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes voor de verzameling van mijn gfe-afval?

Inloggen gemeente