Alles wat van belang kan zijn...

Wat kan ik doen om stankoverlast en/of ongedierte bij mijn gft-bak (groente-, fruit- en tuinafval) te voorkomen?

Wat moet ik doen als het afval in mijn container is vastgevroren en niet is geleegd?

Mag ik zakken gebruiken in mijn groene gft-container?

Welke formaten minicontainers zijn er?

Ik wil graag een extra minicontainer, kan dat?

Wanneer wordt mijn minicontainer geleegd?

Hoe kan ik het volume van mijn gft-afval beperken?

Waarom hebben sommige ondergrondse verpakkingencontainers zulke kleine openingen?

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?

Wat voor soort afval mag er in de ondergrondse restafvalcontainer?

Wat moet ik doen als mijn milieupas voor de ondergrondse container niet meer werkt of kwijt is?

Kan ik mijn restafval ook kwijt in een andere ondergrondse container in de wijk?

Wanneer wordt de ondergrondse container voor restafval geleegd?

Wat kan ik doen als de ondergrondse container vol/defect is?

Waar kan ik terecht als ik mijn minicontainers wil laten reinigen?

Ik ben verhuisd en er zijn geen minicontainers aanwezig. Hoe kan ik deze bestellen?

Mijn minicontainer is niet geleegd, wat kan ik doen?

Mijn container is te zwaar en niet geleegd, wat nu?

Mijn minicontainer is gestolen, wat moet ik doen?

Mijn minicontainer is defect, wat moet ik doen?

Kan ik mijn afvalcontainer omruilen/wisselen voor een ander formaat?

Ik woon in hoogbouw, maar wil graag een container bij huis. Kan dat?

Kan ik het aantal kilo’s (saldo) van meerdere jaren sparen?

Ik ben verhuisd, maar in mijn nieuwe woning is geen milieupas aanwezig, wat moet ik doen?

Als ik verhuis binnen mijn woonplaats, mag ik de milieupas dan meenemen?

Ik ben verhuisd en het saldo van de milieupas is op, kan ik dit saldo verhogen?

Ontvang ik elk jaar een nieuwe milieupas?

Wat is het adres van het afvalbrengpunt?

Wat zijn de openingstijden van het afvalbrengpunt?

Welke afvalstromen kan ik kwijt op het afvalbrengpunt?

Wat is een chip in een container en wat kan Twente Milieu ermee?

Waar is de containerchip voor nodig?

Wat doet de containerchip?

Is het chippen een voorbereiding op betalen per kilo of betalen per lediging?

Ik heb een klacht. Hoe meld ik deze?

Hoe zet ik mijn container aan straat?

Waar bestrijdt Twente Milieu ratten en muizen?

Hoe bestrijdt Twente Milieu ratten en muizen?

Welk soort ratten en muizen komen veel voor?

Waar komt de (huis- en spits)muis voor?

Hoe kan ik een ratten- en muizenplaag voorkomen?

Welk overlast veroorzaken ratten?

Hoe ontstaat een ratten- en muizenplaag?

Welk overlast veroorzaken muizen?

Waar komt de bruine rat voor?

Is de verpakkingencontainer verplicht?

Kan ik meer dan één verpakkingencontainer krijgen?

Wat mag er allemaal in de verpakkingencontainer?

Kan ik een kleinere verpakkingencontainer krijgen?

Kunnen bedrijven en tweede verblijven een verpakkingencontainer krijgen?

Mag een hoogbouwbewoner ook een verpakkingencontainer aanvragen?

Kan ik mijn verpakkingen ook wegbrengen?

Wat is Diftar precies?

Waarom moet je bij Diftar betalen per storting/aanbieding en niet per kilo?

Mag ik zakken gebruiken in mijn grijze container?

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container gooit?

Hoe zwaar mag mijn container zijn?

Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ik heb medisch afval, wordt daar rekening mee gehouden?

Wordt het afval gewogen?

Waarom moeten we afval scheiden?

Waarom moet ik afval scheiden, het komt toch allemaal op één hoop?

Ik woon in een flat met een blokcontainerstortkoker. Hoe wordt hier gecontroleerd hoe vaak ik afval stort?

Waar laat ik mijn kerstboom?

Welke zakken mag ik gebruiken voor de verpakkingencontainer?

Kan ik een tweede milieupas krijgen?

Ik heb een brief ontvangen over de containerwisselingen. Daar staat iets anders in dan ik voor de zomer heb doorgegeven. Wat nu?

Ik heb een brief ontvangen over de containerwisselingen, maar ik wil toch iets anders kiezen. Kan dat?

Ik heb andere container(s) ontvangen dan die in de brief vermeld stond(en). Wat nu?

Ik heb mijn container(s) ontvangen, maar ik wil toch iets anders kiezen. Kan dat?

Ik heb nooit een brief ontvangen om een keus te kunnen maken, maar wil wel graag wisselen. Wat nu?

Mijn buren hebben al wel een brie over de containerwisselingen, maar ik nog niet. Hoe kan dat?

Ik ben vergeten om mijn container(s) aan de straat te zetten. Wat nu?

Ik ben vergeten de sticker op de containerdeksel te plakken. Wat nu?

Bij mijn brief zaten geen stickers. Wat nu?

Mijn container zit vol en moet gewisseld worden. Wat nu?

De container die ik heb gekregen is kapot/defect. Kan ik een nieuwe krijgen?

Mijn oude container is wel meegenomen, maar ik zie geen nieuwe container staan. Waar kan ik deze vinden?

Ik heb per ongeluk de container van de buren meegenomen, maar dit is hetzelfde formaat als ik heb. Is dat erg?

Kan ik mijn nieuwe container(s) direct gebruiken?

Er staat al een hele tijd een container onbeheerd bij mij aan straat, maar deze is niet van mij. Wat nu?

Door wie worden mijn containers gewisseld?

Ik heb meerdere containers van één afvalsoort, maar ik heb maar 1 sticker ontvangen. Wat moet ik doen?

Waar moet ik mijn container neerzetten op de dag van de wisseling/inname?

Ik ben niet thuis op de dag van de wisseling/inname en kan daarom de container niet aan straat zetten. Wat nu?

Voor mijn woning kunnen geen vrachtwagens komen. Kan mijn container wel gewisseld/ingenomen worden?

Wat gebeurt er met mijn oude container?

How to sort my waste?

Wat mag er bij verpakkingen?

Wat zijn verpakkingen van gevaarlijke stoffen of stoorstoffen?

Wat kan ik doen als de rioolput in mijn buurt verstopt is?

Hoe verzamel/scheidt ik mijn gfe-afval?

Hoe kom ik aan een gfe-bakje?

Hoe vaak worden de gfe-verzamelcontainers geleegd?

Hoe zijn de locaties van de gfe-verzamelcontainers bepaald?

Hebben inwoners inspraak gehad op de locaties van de gfe-verzamelcontainers?

Kan ik met mijn milieupas (gelijk) gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer? Is mijn pas goed gekoppeld?

Mogen bewoners van laagbouw ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainers?

Wat doe ik bij (stank-)overlast van een gfe-verzamelcontainer bij mij in de buurt?

Wat doe ik als ik het niet eens ben met de locatie van een gfe-verzamelcontainer in mijn buurt?

Kan ik elke gfe-verzamelcontainer in Oldenzaal gebruiken?

Ik maak, als hoogbouwbewoner, nu gebruik van een mini gft-container. Mag ik ook gebruikmaken van de gfe-verzamelcontainer?

Hoe groot is de ingang van de gfe-verzamelcontainer?

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de gfe-verzamelcontainer?

Mag ik gebruik maken van biologisch afbreekbare zakjes voor de verzameling van mijn gfe-afval?

Inloggen gemeente