Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Twente Milieu als sociale werkgever


Twente Milieu behoudt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemer (PSO)

Onlangs heeft Twente Milieu een hercertificering voor Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Twente Milieu op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketelstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen, groeien we samen toe naar een samenleving waar mensen met een beperking meedoen en erbij horen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat Twente Milieu koploper is als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties met hetzelfde aantal medewerkers.

Meer informatie?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl. Hier vindt u meer onder andere een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Inloggen gemeente