Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Textielwijs

Webinar TextielWijs

Op dinsdag 22 juni presenteerden we de resultaten van onze onderzoeken tijdens ons webinar TextielWijs. Samen met presentator Ernst Bergboer gingen we in gesprek over de kennis en het gedrag van Twentse inwoners rond textiel. Wij kijken terug op interessante gesprekken en beelden uit de praktijk. Heeft u het gemist en wilt u het terugkijken? Of bent u nieuwsgierig naar de onderzoeksrapporten? Kijk dan gauw verder op deze pagina.

Citizen Labs: belangrijkste conclusies en onderzoeksrapporten

Samen met het Belgische onderzoeksbureau Prospex organiseerde Twente Milieu digitale workshops om erachter te komen wat het kennisniveau en gedrag is van de Twentse inwoner omtrent de aankoop en afdanking van textiel. Op interactieve wijze gingen deelnemers met elkaar het gesprek aan en verzamelden we informatie. Dit resulteerde in een betrouwbaar beeld van het kennisniveau, gestaafd door meer dan duizend ingevulde digitale vragenlijsten.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Inwoners doen voornamelijk kleding in de textielcontainers. Met name herdraagbare kleding wordt ingeleverd, omdat de gedachte is dat dit via kringloopwinkels of goede doelen opnieuw gebruikt wordt.
  • Minder bekend onder Twente inwoners is het dat versleten, kapot en woningtextiel in de textielcontainers mag en dat er ook aan materiaalrecycling wordt gedaan.
  • Over het proces na de inzameling is weinig bekend, waardoor men niet weet wat goed is om te doen en wat niet.
  • Er blijkt een verschil te zijn in aandacht voor duurzaamheid en circulariteit: niet iedereen is hier nog mee bezig of let hier op bij aanschaf.
  • Nabijheid van textielcontainers of een kringloopwinkel dragen bij aan de bereidheid om textiel gescheiden in te leveren. Velen geven aan binnen 2 – 10 minuten bij een textielcontainer te zijn en een kringloopwinkel op maximaal 30 minuten afstand te hebben.

Alle verkregen inzichten en bevestigingen zijn verzameld en terug te lezen in onderstaande onderzoeksrapport van Prospex, inclusief een onderbouwing van het onderzoek.

Downloads:

Rapport Citizen Labs

Data-analyse

Social media campagne

Daarnaast zette Twente Milieu eerder dit jaar een online campagne in via Facebook en Instagram. Deze was gericht op zowel het informeren van de inwoners over textiel als het ophalen van hun kennis erover. We toonden vier weken lang verschillende advertenties met producten, waarbij inwoners konden aangeven of zij dachten dat iets wel of niet bij het textiel hoorde. Ook deelden we via carrousels wat we graag in de textielcontainer zien en hóe we dat graag zien, namelijk in een gesloten zak om het textiel zo schoon en droog mogelijk te houden. Per week bereikten we zo'n 85.000 mensen. In totaal toonden we 450.000 keer een advertentie. Dit betekent dat we onze doelgroep (inwoners van de gemeenten waar Twente Milieu textiel inzamelt) goed wisten te bereiken.

Alles bij elkaar leverde dit een goed inzicht op over het kennisniveau van de Twentse inwoner over het scheiden van textiel. Zo bleek bijvoorbeeld dat veel inwoners al wisten dat sokken en gordijnen bij het textiel mogen, maar dat producten als een handtas en schoenen daarentegen nog wat onbekender zijn. Dit geeft goede input voor vervolgcampagnes. Uiteraard beseffen we ons dat 'kennen' niet direct ook 'doen' betekent, maar... om te kunnen 'doen' moet je het natuurlijk wel 'kennen'!


Uitkomsten vraag 'Mag product X in de textielcontainer, ja of nee?'

Totaal aantal respondenten: 8499

Week 1

Mag product X in de textielcontainer, ja of nee?

Week 4

Mag product X in de textielcontainer, ja of nee? week 4

Bekijk het webinar terug

Webinar start op 11.50 minuten

Dit webinar en de onderzoeken zijn onderdeel van Circulair Textiel Twente, een project van Stichting Texplus bestaande uit vertegenwoordigers van Saxion, Frankenhuis, Enschede Textielstad, Saxcell, Regionaal Textielsorteercentrum Twente en Twente Milieu. Het project is onderdeel van de Regio Deal Twente en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Twente, Provincie Overijssel en de Rijksoverheid.

Inloggen gemeente