Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Voorzitter, de heer A.E. (Axel) Fuhri Snethlage

Benoemd op:7 december 2016
Zittingstermijn:tot december 2024 (tweede termijn)
Functie:Partner Transition Corporate Finance
Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting FC Twente '65
Lid Raad van Commissarissen Cricket Nederland B.V.

Voorzitter Auditcommissie, de heer R. (Ronald) van Wetering

Benoemd op:27 november 2019
Zittingstermijn:

tot 27 november 2027 (tweede termijn)

Functie:
Managing director bij Dirkzwager

Nevenfuncties:

Lid van Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting Perspectief Zutphen

Lid Auditcommissie, de heer F. (Frans) Föllings

Benoemd op:
25 november 2020
Zittingstermijn:
tot 9 november 2024 (eerste termijn)
Functie:Partner 2Ensure
Nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen Energie- en Grondstoffenbedrijf HVC
Lid van Raad van Toezicht Stichting Podium Circulair

Lid Renumeratiecommissie, mevrouw L.G. (Lous) Kerkhof

Benoemd op:
15 juni 2023
Zittingstermijn:
tot 15 juni 2027 (eerste termijn)
Functie:

Eigenaar BuroVolleVaart

Nevenfuncties:


Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Centraal Twente
Adviescommissie Hengelo Promotie
Landelijke intervisie directeuren

Lid Remuneratie-commissie, de heer W.A. (Wouter) van Dijk

Benoemd op:29 november 2023
Zittingstermijn:
tot 29 november 2027 (eerste termijn)
Functie:
Directeur Asset Management Prorail (tot mei 2023)
Nevenfuncties:
Lid Raadgevende commissie Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam en Vervoerregio AmsterdamInloggen gemeente