Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Voorzitter, de heer A.E. (Axel) Fuhri Snethlage

Benoemd op: 7 december 2016
Zittingstermijn:
tot december 2024 (tweede termijn)
Profiel:Partner IMAP Netherlands
NevenfunctiesTreasurer IMAP
Bestuurslid Stichting FC Twente '65
Lid Raad van Commissarissen Cricket Nederland B.V.

Lid Remuneratie-commissie, mevrouw S. (Rinske) van Heiningen

Benoemd op:
11 maart 2020
Zittingstermijn:tot 11 maart 2023 (eerste termijn)
Profiel:Directeur Duurzaamheid Akzo Nobel NV
Nevenfuncties:Vice voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Oostpool, Arnhem

Lid Auditcommissie, de heer F. (Frans) Föllings

Benoemd op:
25 november 2020
Zittingstermijn:
tot 9 november 2024 (eerste termijn)
Profiel:Partner 2Ensure
Nevenfuncties:Lid Raad van Commissarissen Energie- en Grondstoffenbedrijf HVC
Lid van bestuur Stichting Steunfonds Brabant Koor
Lid van Raad van Toezicht Stichting Podium Circulair

Vice-voorzitter en lid Renumeratie-commissie, mevrouw M.F. (Marike) Bezema

Benoemd op:
1 juli 2015
Zittingstermijn:
tot 1 juli 2023 (tweede termijn)
Profiel:

Kwartiermaker Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Twente

Nevenfuncties:Voorzitter Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON)
Lid Raad van Commissarissen FC Twente '65


Voorzitter Auditcommissie, de heer R. (Ronald) van Wetering

Benoemd op:
27 november 2019
Zittingstermijn:
tot november 2022 (eerste termijn)
Profiel:Directeur Grootzakelijk Rabobank Twente & Achterhoek
Nevenfuncties:Lid van Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting Perspectief Zutphen
Bestuurslid Strategische Board Stedendriehoek
Bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek
Voorzitter Gelderse Businessclub (GBC)Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?