Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Oranje boekje

Wij zijn Twente Milieu. Aangenaam.

Samen met ruim 400 collega’s werken we aan een schoon, groen en leefbaar Twente. Zodat jij, ik en alle inwoners trots zijn hier te wonen, te werken en te leven. Bij Twente Milieu werken echte buiten-mensen. We ontwerpen, beheren en onderhouden de openbare ruimte en zamelen het huishoudelijk afval in. De collega’s op kantoor en in de werkplaatsen helpen daarbij, zodat we het werk veilig, op tijd, duurzaam en gewoon goed kunnen doen. Twente gaat ons aan het hart. We hebben plezier in de goede dingen die we doen, voor de huidige en toekomstige generaties. Daar doen we ‘onmeunig ons best veur’! We zijn er voor iedereen en bieden kansen aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Onze visie & missie

Wanneer je samenwerkt, is het belangrijk om allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten en met hetzelfde doel voor ogen, aan de slag te gaan:

waar staan we voor (visie) en waar gaan we voor (missie)’.

Binnen Twente Milieu en samen met onze gemeenten vonden we de inhoud en woorden die bij ons passen en waar we allemaal achter staan. Zo weet elke Twente Milieu collega, waar hij of zij elke dag aan meewerkt.

Waar we voor staan (onze visie) is duidelijk en eenvoudig:

“Met elkaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. Veur altied.”

Waar we voor gaan (onze missie) is praktisch, kort en duidelijk:

Hier staan en gaan we voor “Met elkaar voor een toekomstbestendige leefomgeving. Veur altied.”

Elke 4 jaar maken we een plan met doelen (meerjarenstrategie) waarin staat hoe we Twente schoon, groen en leefbaar maken. Met welke mensen, welke machines en op welke manier.

Het plan met doelen (meerjarenstrategie) voor de komende jaren vind je hier.

Onze belofte | We doen wat we beloven

Om te bereiken waar we voor gaan (onze missie) werken we elke dag met elkaar, de inwoners en de gemeenten samen. We maken daar afspraken over.

Dit beloven we de inwoners
Samen met inwoners richten we de straat, buurt en wijk in en doen we het onderhoud. Wij helpen het afval te verminderen en het goed te scheiden. We halen het op en brengen het weg. Om er zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen van te maken.

Dit beloven we de gemeenten waar we mee en voor werken
Wij werken graag en goed met gemeenten samen. De gemeenten en Twente Milieu willen allebei hetzelfde: goede service, een schoon milieu en lage kosten. Wij zijn de ogen en oren voor een schone, groene en leefbare straat, buurt en wijk. We hebben verstand van zaken en bedenken samen met gemeenten de juiste maatregelen, voeren die maatregelen uit én houden in de gaten dat het goed blijft gaan.

Dit beloven we aan iedereen om ons heen
Wij doen ons werk voor en met iedereen. Dus ook met die mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te komen en aan het werk te blijven. We werken zo duurzaam mogelijk. We kijken daarbij naar vandaag, morgen én naar de toekomst.

Kernwaarden | Samen Buiten Gewoon Goed

Wij zijn Twente Milieu. Jij bent Twente Milieu. Met elkaar werken we aan onze visie, missie en belofte. Dat doen we op onze eigen ‘Twente Milieu manier’: samen, buiten en gewoon goed! (kernwaarden).

Dit is de kern van de ‘Twente Milieu manier’ van werken. En dit bedoelen we ermee:

Samen
We praten, werken en lachen samen. Lossen het samen op en drinken samen een bak koffie. We leren van elkaar en maken samen de toekomst van Twente Milieu. Dat doen we met elkaar. Ook met collega’s die minder kans hebben op goed werk. Met alle inwoners en onze gemeenten werken we aan een schoon, groen en leefbaar Twente.

Buiten
Ons werk is buiten. Daar zijn wij met onze wagens. We verbinden binnen met buiten door hard te werken. De inwoners van Twente moeten trots zijn op hun straat, buurt en wijk. Ze moeten zich er fijn voelen. Daar hebben de inwoners zelf ook een rol in. Ze moeten zich mede-eigenaar voelen. Dan hebben wij het goed gedaan.

Gewoon goed, dus op z’n Twents
We staan voor kwaliteit, zijn betrouwbaar en afspraak is afspraak. We zijn allemaal gelijk. ‘Met mekaar’ doen we het werk. Dat vinden we gewoon in Twente. De ‘Twente Milieu manier’ van werken betekent ook dat we plezier hebben in de dingen die we doen. We houden van onze regio en zijn er trots op. Twente gaat ons aan het hart. Daar doen we ‘onmeunig ons best veur’. Voor de inwoners van nu en die van de toekomst!

Dat betekent dit voor onze houding en ons gedrag:

Samen

 • Ik luister naar de ander en houd rekening met iemands gevoelens en grenzen. Ook als iemand anders is dan ik ben.
 • Ik ben mij bewust van mijn eigen gedrag. Ik spreek mijn collega aan als ik denk dat bepaald gedrag niet past bij ons.
 • Ik praat met mijn collega’s en niet over hen.
 • Ik denk mee over hoe het werk beter, efficiënter, milieu- of kostenbewuster kan.
 • Ik doe de dingen samen en heb plezier in mijn werk .
 • Ik ben flexibel en help mijn collega’s verder. Met mekaar de schouders eronder.

Buiten

 • Ik ben trots op mijn werk en praat daar ook buiten Twente Milieu zo over, ook online.
 • Ik ben Twente Milieu. Dat zien inwoners ook zo. Ik ben mij bewust van mijn gedrag en uitstraling. Ook van mijn kleding en het voertuig waar ik in rij.
 • Ik help de inwoner zo goed mogelijk verder en leg uit waarom ik doe wat ik doe. Als ik het antwoord op een vraag niet weet, verwijs ik de inwoner naar onze Klantenservice.
 • Ik praat mijn collega’s bij en ga ook zelf op zoek naar informatie over mijn werk of de organisatie. › Ik weet dat er wetten en regels zijn over privacy. Daar houd ik mij aan.
 • Ik ga zorgvuldig om met informatie van onze organisatie en van inwoners. Ik beveilig mijn digitale apparaten goed en maak een melding als dat een keer is fout gegaan.

Gewoon goed, dus op z’n Twents

 • Veiligheid staat bij mij op één en ik ga voor kwaliteit.
 • Ik ben goed in mijn vak, voel mij verantwoordelijk voor mijn taak en ben daar trots op. 
 • Ik ben nuchter en werk gezond en fit.
 • Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Je kan mij vertrouwen.
 • Ik zorg goed voor het mooie Twente. Ik scheid het afval en ga zuinig om met  materiaal, water, papier, energie en brandstof.
 • Als ik me niet goed voel, dan bespreek ik dat

Veiligheid staat op 1 bij Twente Milieu

Om veilig & gezond te werken gelden bij Twente Milieu duidelijke regels:

 • Twente Milieu accepteert geen ongewenste intimiteiten, discriminatie, pesten, agressief gedrag of geweld.
 • Roken is alleen toegestaan op de plekken waar dat mag. Werk je buiten? Dan houd je altijd rekening met je collega’s en inwoners.
 • Werken onder invloed van drugs, drank en/of zware medicijnen is verboden.

Iedereen binnen Twente Milieu speelt een belangrijke rol in het ‘veilig & gezond werken’. We spreken af dat voor alle collega’s het volgende geldt:

 • Ik begrijp de ‘Twente Milieu manier van werken’ (kernwaarden) Samen, Buiten, Gewoon goed en laat dit zien in hoe ik werk en hoe ik ben.
 • Ik werk veilig of ik werk niet.
 • Ik spreek collega’s op de juiste manier aan op onveilig gedrag.
 • Ik meld alle (bijna) ongevallen en gevaarlijke situaties via het Veiligheids- en Milieu - meldingenformulier op intranet. Ik vul ook de voertuiginspectielijst in.
 • Ik gebruik altijd de vereiste beschermingsmiddelen.
 • Ik volg veiligheidsadviezen, -instructies en de borden op de locaties altijd op. Dat betekent dat ik op de terreinen goed zichtbaar ben.
 • Ik houd mijn werkplek en/of cabine opgeruimd en schoon. Ik zorg dat gangen, paden en vluchtwegen vrij zijn en dat EHBO- en blusmiddelen goed zichtbaar en te gebruiken zijn.
 • Gaat er een (brand)alarm? Dan verlaat ik het pand en ga naar de verzamelplek buiten. Ik volg de aanwijzingen van de BHV-ers.
 • Ik laat me niet afleiden tijdens mijn werk en neem op tijd pauze.
 • Ik ga verstandig en zorgvuldig om met het gereedschap en de voertuigen en apparaten waarmee ik werk.

Kijk hier voor de meest actuele veiligheidsregels, handboeken en toolboxen.

Goed leiderschap

Binnen Twente Milieu besteden we veel tijd aan hoe we met elkaar omgaan. Dat vraagt veel van ons allemaal. Leidinggevenden zijn opgeleid om te werken op basis van de onderstaande 6 basisbehoeften. Als leidinggevenden en alle collega’s zich volgens deze behoeften gedragen, blijven we die mooie organisatie die we met elkaar zijn.

1. Veiligheid
“Als leidinggevende ben ik zichtbaar en bereikbaar. Ik zorg voor een goede sfeer op de werkvloer, conflicten worden uitgepraat en ik houd me rustig in het bijzijn van mijn mensen.”

2. Verbondenheid
“Ik maak tijd voor mijn mensen en zorg dat iedereen erbij hoort. Ik daag de collega’s uit hulp bij elkaar te vragen en we praten met elkaar.”

3. Zelfwaardering
“Ik geef mijn mensen complimenten en de collega’s spreken waardering uit naar elkaar. Mijn mensen geloven in hun eigen kwaliteiten en voelen zich trots.”

4. Grenzen
“Ik zorg dat de kaders en spelregels helder zijn voor mijn mensen en dat we ons daar aan houden. Als dat niet zo is, zeg ik daar wat van. Ik (of iemand anders) heb geen privileges en doe dus gewoon ‘normaal’.”

5. Autonomie (zelf bepalen wat je doet)
“Mijn medewerkers werken zelfstandig, maken binnen de kaders en spelregels hun eigen keuzes en ik draag werk over.”

6. Zelfexpressie
“Ik houd rekening met de gevoelens en behoeften van mijn mensen. We werken aan heldere en haalbare doelen die passen in de tijd die ervoor staat. We lachen regelmatig met elkaar.”

De belangrijkste 2 basisbehoeften binnen Twente Milieu zijn ‘veiligheid en verbondenheid’.
Daar is iedere dag aandacht voor. Veiligheid staat altijd voorop. Veiligheid in ons werk (buiten en op kantoor) én iedereen moet zich veilig voelen binnen Twente Milieu. Vind je of merk je, om welke reden dan ook, dat we daar extra aandacht aan moeten besteden? Geef dit dan ‘gewoon’ aan.

Het goede gesprek
Minstens 1 keer per jaar voert iedere medewerker ‘het goede gesprek’ met de leidinggevende. Het goede gesprek zorgt ervoor dat we ons met elkaar veilig en verbonden voelen. Alle medewerkers van Twente Milieu trots & betrokken Samen zorgen we ervoor dat iedere medewerker van Twente Milieu met plezier naar het werk gaat. We zijn trots én betrokken bij het werk, de collega’s en de organisatie. Eens in de 1,5 jaar vragen we aan alle medewerkers of dat nog steeds zo is. Dat meten we met een onafhankelijk onderzoek. ‘Waar gaat het goed en wat kan nog beter?‘ Daarbij meten we ook of onze medewerkers Twente Milieu aanbevelen als werkgever (de eNPS). Misschien praat jij over Twente Milieu bij familie, vrienden en buren als leuke en mooie organisatie om te werken. Dan weten we dat jij er trots op bent om bij Twente Milieu te werken. En dat we goed met elkaar bezig zijn.

Tevreden medewerkers én tevreden klanten
Hier gaan we voor: tevreden inwoners en tevreden gemeenten waarmee we -samen en in afstemming met- ons werk uitvoeren. Ook dat laten we elke 2 jaar meten door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Om te weten of we met elkaar goed bezig zijn.

Verbinding | Communicatie & Informatie

Het grootste deel van onze collega’s werkt buiten. Verdeeld over de gemeenten en locaties. De collega’s die vooral binnen werken zijn verdeeld over afdelingen, werkplekken en werklocaties. Er zijn verschillende manieren om goed op de hoogte te blijven van je werk, je collega’s en onze organisatie. Veel van wat je moet weten over Twente Milieu brengen we naar je toe. In een gesprek, op papier of via internet. Denk aan de informatie die je van je leidinggevende krijgt, in een werkoverleg of persoonlijk. Je krijgt ook nieuws via e-mail, intranet, in je postvakje, thuis op de deurmat of via de informatieborden.

Je kunt zelf veel doen om meer te weten te komen. Stel vragen, kijk op de informatieborden, volg het intranet, lees de interne nieuwsbrief en kijk zo af en toe op de website. Dan weet je altijd wat er binnen én buiten Twente Milieu speelt.

TM-net, altijd bij de hand

Afgestemd op jouw werk en altijd bereikbaar: TM-net Persoonlijk contact, samen een bakkie doen, wandelingetje, babbeltje op een personeelsfeestje of gewoon een praatje op de plas. Persoonlijk contact, elkaar in de ogen aankijken en samen plezier of verdriet delen. Dat blijft het allerbelangrijkst voor onze organisatie en voor onze mensen. Om daarnaast goed op de hoogte te zijn en snel en gemakkelijk contact te leggen is er TM-net.

TM-net is jouw online werkplek. Je regelt er jouw PAB, vindt collega’s in het smoelenboek en leest er het laatste nieuws. Ook ga je er naar jouw persoonlijke mailbox en ons intranet. TM-net is bereikbaar met je telefoon, een tablet of computer. Snel en makkelijk.

Onze organisatie

Samen met het managementteam (MT) is de directeur-bestuurder van Twente Milieu eindverantwoordelijk voor de organisatie. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is gekozen om -mede namens onze gemeenten- erop toe te zien dat de directeur-bestuurder en wij werken zoals afgesproken. De directeur-bestuurder legt aan de RvC uit hoe het met de organisatie gaat en waarom we welke keuzes maken. Er is een goede en vertrouwelijke relatie tussen Twente Milieu en onze RvC. De RvC is goed op de hoogte van de grote lijnen van onze organisatie.

De aandeelhoudende gemeenten
De gemeenten waar we voor werken zijn gezamenlijk eigenaar van Twente Milieu. Zij bezitten de aandelen van onze organisatie. Zij geven ons de opdracht en verantwoordelijkheid om het afval in te zamelen en de openbare ruimte te beheren. De negen gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Ook de relatie met de AvA is goed. We werken al jaren naar volle tevredenheid samen. Dat betekent dat alle Twente Milieu medewerkers het werk gewoon goed uitvoeren, zoals verwacht en beloofd.

De Ondernemingsraad (OR)
De OR is onafhankelijk en democratisch gekozen door de medewerkers van Twente Milieu. De 10 leden van de OR overleggen met de directeur-bestuurder over het beleid en personeelsbelangen. De OR is in een vroeg stadium betrokken bij projecten die invloed hebben op de medewerkers of de koers van de organisatie.

Onze toekomstdroom

Als organisatie gaan we voor inclusiviteit, biodiversiteit en circulariteit. Deze grote woorden zeggen dat wij als Twente Milieu klaar staan voor en met iedereen. We zetten ons in om onze leefomgeving schoon, groen en leefbaar te houden. We gaan zuinig om met grondstoffen en maken anderen daar ook bewust van.

 • Inclusiviteit | Met en voor al onze collega’s
 • Biodiversiteit | De leefomgeving in balans
 • Circulariteit | Gewoon het goede doen
Inloggen gemeente