Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Op weg naar een volledig duurzaam wagenpark

19-02-2021

Eind januari werd de eerste (deels) duurzame brandstof getankt met onze inzamelvoertuigen: een combinatie van GTL en 10% HVO. Elke 100 liter die wordt getankt, levert ons gelijk een CO2-besparing van 8,9% op. Dat komt overeen met een CO2-besparing van 32 kg.

Daarmee worden de eerste stappen in het realiseren van een volledig duurzaam wagenpark gezet. Naaste emissievrij rijden, gaan Drop-in en duurzame brandstoffen bijdragen aan een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van 5%-10%. Sinds 2016 rijden onze voertuigen op GTL (Gas To Liquid). Daar voegen we nu ook de Drop-in brandstof HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) aan toe, voor een extra CO2-reductie. Naast de hoge CO2-reductie, worden er minder schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoot. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van onze medewerkers en inwoners.

We volgen het Convenant Duurzame Voertuigen
Dit proces maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak dat hoort bij het ‘Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Op 1 oktober 2019 zette Twente Milieu de handtekening onder dit convenant. Daarmee conformeren we ons aan de afspraak van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 23 grote gemeenten en partijen uit de reinigingsbranche om na 2030 geen nieuwe vervuilende inzamelvoertuigen meer aan te schaffen en in de jaren erna alleen nog volledig emissieloze voertuigen in te zetten. In 2020 is gewerkt aan een Plan van Aanpak voor een volledig duurzaam wagenpark. De komende jaren wordt stapsgewijs gewerkt aan deze transitie.

Inloggen gemeente