Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Stopzetten van de milieupassen bedrijven voor het storten van afval bij het afvalbrengpunt.

In december 2022 heeft Twente Milieu de bedrijven geinformeeerd over het volgende: In afstemming met de gemeenten hebben wij besloten vanaf 1 januari 2023 geen bedrijfsafval meer in te nemen op de afvalbrengpunten en het Milieupark. De gemeenten hebben zich verbonden aan de regionale doelstelling om de hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in Twente terug te dringen. Het inzamelen van bedrijfsafval is verstorend in het realiseren van deze ambitie. Daarnaast worden de eisen aan het inzamelen van bedrijfsafval steeds strenger en is het afvalbrengpunt/milieupark alleen ingericht voor het inzamelen van huishoudelijk afval van inwoners.

Inloggen gemeente