Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze organisatie

We zijn groen bezig!

Als grote rijdende organisatie - die staat voor een schone en gezonde leefomgeving -, is werken aan een duurzame organisatie en een duurzaam wagenpark vanzelfsprekend. Door onder meer het tekenen van het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen, gaan we de komende jaren echt stappen zetten. In dat convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark in 2030. Begin dit jaar werd de eerste (deels) duurzame brandstof getankt met onze inzamelvoertuigen: een combinatie van GTL en 10% HVO. Elke 100 liter die wordt getankt, levert ons gelijk een CO2-besparing van 8,9% op. Dat komt overeen met een CO2-besparing van 32 kg. Naast de hoge CO2-reductie, worden er minder schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoot. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van onze medewerkers en inwoners.

Duurzame bedrijfsvoering
Anderzijds kijken we ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten die we inkopen en diensten die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te pakken. We breiden onze zonnepanelen uit en werken met alle medewerkers aan een doelstelling rond CO2 besparing, waaronder thuiswerken en minder vervoersbewegingen tussen locaties.

Strooiacties betrouwbaarder door meetsensoren

In de aanloop naar het winterseizoen van 2021 zijn eind 2020 op vier plekken in het strooigebied van Twente Milieu meetsensoren in het wegdek geplaatst. Deze meetsensoren signaleren of er risico is op gladheid door bevriezing.
Bekijken

Aan de slag met Circulair Textiel!

Twente Milieu zamelt in diverse gemeenten het textiel in. Dit textiel wordt naar Regionaal Textielsorteercentrum Twente gebracht. Kringloopbedrijven sorteren het textiel in een gedeelte voor de eigen winkels, een gedeelte dat wordt verkocht en een gedeelte dat wordt gerecycled. Alles wat niet herdragen of gerecycled kan worden wordt verbrand. Nog lang niet al het textiel kan worden gerecycled. Nieuwe technieken zijn nodig, onderzoek moet worden gedaan en er moet geïnvesteerd worden in verbeteringen van de sortering en in machines voor de recycling zelf. Daarvoor is veel geld nodig en dat is beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Twente.
Bekijken

Wij kiezen voor duurzame containers aan huis!

Eens in de zoveel jaren wordt de levering van containers voor de huis-aan-huisinzameling aanbesteed. Aanbesteden houdt in dat we onze wensen en eisen voor containers voorleggen aan leveranciers en vervolgens kijken welke leverancier ons de beste kwaliteit voor de mooiste prijs kan leveren. Naast kwaliteit, geld, functionaliteit en levertijd, vinden we ook duurzaamheid een belangrijk onderwerp bij de keuze voor de containers. Twente Milieu deed de aanbesteding samen met Circulus-Berkel.
Bekijken

Tanken op onze eigen locatie in Hengelo

Een aantal jaren terug hebben we de levering van voertuigbrandstof Gas To Liquid (GTL) Europees aanbesteed. AVIA Weghorst is de hoofdleverancier geworden met als onderaannemer de Roadrunnergroep met onder andere het Texaco tankstation aan de Westermaat, vlakbij onze locatie Hengelo. Nadat de Roadrunnergroep de tankstations heeft overgedragen aan Shell, hadden we vlakbij onze locatie Hengelo geen tankstation meer waar we met onze voertuigen kunnen tanken. Om die reden hebben we in goed onderling overleg besloten een tankstation te realiseren op ons terrein aan de Wegtersweg in Hengelo.
Bekijken
Inloggen gemeente