Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze organisatie

We zijn groen bezig!

Als grote rijdende organisatie - die staat voor een schone en gezonde leefomgeving -, is werken aan een duurzame organisatie en een duurzaam wagenpark vanzelfsprekend. Door onder meer het tekenen van het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen, gaan we de komende jaren echt stappen zetten. In dat convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark in 2030. Begin dit jaar werd de eerste (deels) duurzame brandstof getankt met onze inzamelvoertuigen: een combinatie van GTL en 10% HVO. Elke 100 liter die wordt getankt, levert ons gelijk een CO2-besparing van 8,9% op. Dat komt overeen met een CO2-besparing van 32 kg. Naast de hoge CO2-reductie, worden er minder schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoot. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van onze medewerkers en inwoners.

Duurzame bedrijfsvoering
Anderzijds kijken we ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten die we inkopen en diensten die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te pakken. We breiden onze zonnepanelen uit en werken met alle medewerkers aan een doelstelling rond CO2 besparing, waaronder thuiswerken en minder vervoersbewegingen tussen locaties.

Twente Milieu biedt beschutte werkomgeving

Binnen Startpunt zijn er in de afgelopen jaren al veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingestroomd die een persoonlijke groei hebben doorgemaakt. Die groei is in de eerste instantie de verdienste van de kandidaten zelf, en daar waar ze hulp nodig hebben worden ze ondersteund door begeleider John van der Tonnekreek en door externe experts. Ruben Aalders en Kenedj Paulo Paixo hebben bij Twente Milieu een plek gekregen om zich te ontwikkelen.
Bekijken

Groen licht in Haaksbergen voor uitbreiding Buurtonderhoud taken

In 2021 werden onze taken in de gemeente Haaksbergen verder uitgebreid. Met name de taken op het gebied van groenonderhoud namen in omvang toe. Zo kregen we areaaluitbreiding (een groter gebied dat we mogen onderhouden) en de regie over adoptiegroen bij inwoners. Ook gingen we twee bedrijventerreinen onderhouden en kregen we de volledige regie over het boomonderhoud, waardoor we zelf verantwoordelijk zijn voor het meerjarig onderhoud en de planning ervan inclusief de inspecties.
Bekijken

Statiegeld op blikjes: Yes We Can

Samen met onze aandeelhoudende gemeenten en inwoners werken we aan een Afvalloos Twente. Het voorkomen van zwerfafval levert hier een belangrijke bijdrage aan. Daarom zijn wij –net als onze aandeelhoudende gemeenten- aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Vanuit de Statiegeldalliantie is de campagne ‘Yes We Can!’ gestart. Met deze campagne wordt de politiek aangespoord om de zo snel mogelijk statiegeld op blikjes door te voeren. En ook Twente Milieu zegt: Yes We Can!
Bekijken

Vanaf september nieuwe werkwijze Startpunt: maatwerk staat centraal

Twente Milieu biedt sinds enkele jaren leerwerkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij leerwerkbedrijf Startpunt. Ons doel is een zo goed mogelijk traject, dat aansluit bij de specifieke situaties en behoeften van onze deelnemers om goed voorbereid de arbeidsmarkt (weer) op te gaan. Gaandeweg hebben we geleerd welke kansen er voor deelnemers en Twente Milieu nog liggen met Startpunt. Daarom ging er afgelopen jaar na de zomer een nieuw seizoen van start in een deels andere vorm.
Bekijken

Huisstijl begraafplaatsen in een nieuw, zwart jasje

Twente Milieu onderhoudt en beheert – naast de algemene begraafplaats in Borne – sinds afgelopen jaar ook de begraafplaats in Haaksbergen. Dit, in combinatie met een wens die er al lag vanuit de collega’s van de begraafplaats in Borne, was een goede aanleiding om de huisstijl van Twente Milieu op de begraafplaatsen onder de loep te nemen.
Bekijken

Wij willen circulair textiel!

Twente Milieu zamelt in diverse gemeenten het textiel in. Dit textiel wordt naar het Regionaal Textielsorteercentrum Twente gebracht. Kringloopbedrijven sorteren het textiel in een gedeelte voor de eigen winkels, een gedeelte dat wordt verkocht en een gedeelte dat wordt gerecycled. Alles wat niet herdragen of gerecycled kan worden, wordt verbrand. Nog lang niet al het textiel kan worden gerecycled. Nieuwe technieken zijn nodig, onderzoek moet worden gedaan en er moet geïnvesteerd worden in verbeteringen van de sortering en in machines voor de recycling zelf. Daarvoor is Stichting Texplus in het leven geroepen.
Bekijken
Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?