Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze organisatie

We zijn groen bezig!

Als grote rijdende organisatie - die staat voor een schone en gezonde leefomgeving -, is werken aan een duurzame organisatie en een duurzaam wagenpark vanzelfsprekend. Door onder meer het tekenen van het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen, gaan we de komende jaren echt stappen zetten. In dat convenant staan afspraken over schoner vervoer met als uiteindelijk doel een emissieloos wagenpark in 2030. Begin dit jaar werd de eerste (deels) duurzame brandstof getankt met onze inzamelvoertuigen: een combinatie van GTL en 10% HVO. Elke 100 liter die wordt getankt, levert ons gelijk een CO2-besparing van 8,9% op. Dat komt overeen met een CO2-besparing van 32 kg. Naast de hoge CO2-reductie, worden er minder schadelijke stoffen, zoals fijnstof, stikstof en zwavel uitgestoot. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van onze medewerkers en inwoners.

Duurzame bedrijfsvoering
Anderzijds kijken we ook kritisch naar de eigen bedrijfsvoering. Alle producten die we inkopen en diensten die we uitvoeren proberen we zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te pakken. We breiden onze zonnepanelen uit en werken met alle medewerkers aan een doelstelling rond CO2 besparing, waaronder thuiswerken en minder vervoersbewegingen tussen locaties.

Boerenprotesten in 2022

Bekijken

NK-Tegelwippen: van grijs naar groen

Bekijken

Twente Milieu behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Bekijken

Stopzetten van de milieupassen bedrijven voor het storten van afval bij het afvalbrengpunt.

Bekijken

25 jaar Twente Milieu

Bekijken
Inloggen gemeente