Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Schoon en veilig op weg

Bij Twente Milieu zijn we trots op ons mooie wagenpark! Daarmee zijn we zichtbaar in heel Twente. We vinden het belangrijk om ook op dat gebied onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Daarom hebben wij ons verbonden aan het ‘Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Hierin hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 23 grote gemeenten en partijen uit de reinigingsbranche afspraken gemaakt voor schoon vervoer en de aanschaf van uitstootvrije voertuigen.

Inloggen gemeente