Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Natuurlijk begraven

Twente Milieu heeft van gemeente Borne de opdracht gekregen om het achterste veld van het Gedenkpark in te richten voor natuurlijk begraven. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart waardoor het natuurlijk begraven op het Gedenkpark vanaf januari mogelijk is. Het terrein krijgt meer glooiingen, beplanting en paden worden aangepast. Op dit nieuwe veld is ruimte voor ongeveer 120 graven. Er komt een natuurlijke afscheiding met de bestaande begraafplaats en de omgeving van de aangrenzende kindergraven wordt verfraaid en toekomstbestendiger gemaakt.

Meer vraag naar milieuvriendelijker begraven
De beheerder van de begraafplaats ontvangt regelmatig de vraag of het mogelijk is om in Borne natuurlijk te worden begraven. Bij natuurlijk begraven wordt de overledene of de as van de overledene begraven in materialen die niet belastend zijn voor het milieu. De asbus of kist moet dus biologisch afbreekbaar zijn. Naast onbehandeld hout en riet zijn er tegenwoordig zelfs kisten gemaakt van schimmels en bestaan er biologisch afbreekbare asbussen. Het graf wordt gemarkeerd met een houten ronde schijf met een inscriptie en voorzien van GPS-coördinaten die vastgelegd worden in de digitale kaart van de begraafplaats.

Langere grafrusttermijn
Natuurlijk begraven vindt plaats in een natuurvriendelijke omgeving in een graf dat voor een langere termijn (75 jaar) wordt uitgegeven. Door te kiezen voor de langere termijn wordt het graf één met de natuur en weet de overledene dat nabestaanden de komende 75 jaar niet worden belast met het onderhoud van het graf. Omdat natuurlijk begraven een langere grafrusttermijn van 75 jaar kent, liggen de tarieven hoger dan van graven die voor 20 jaar worden uitgegeven.

Wil je meer weten over natuurlijk begraven?
Neem dan contact op met onze collega Peter Woolderink via p.woolderink@twentemilieu.nl.

Inloggen gemeente