Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Bokashi en mulchen in Borne

In opdracht van gemeente Borne zijn we met twee pilots gestart in Borne. Het gaat om de projecten Bokashi en Mulchen. Reden hiervoor is dat het bladafval eerder werd afgevoerd naar de verwerker, maar men geeft er de voorkeur aan om dit voortaan zelf te verwerken tot een bruikbare bodembemesting. Hiermee voorkom je het transport naar de verwerker en dus ook extra CO2 uitstoot. Het doel van beide pilots is om met beide werkwijzen ervaring en kennis op te doen.
Hergebruik van 'eigen' blad
Met 'mulchen' bedoelen we het het machinaal vermalen/versnipperen van gevallen blad op grasvelden en/of in parken. Tijdens de proef wordt het bladafval niet meer van het gazon verwijderd. Maar met een kleine aanpassing aan de huidige grasmaaier wordt het bladafval op de gazons versnipperd. De verwachting is dat dit mulchen de bodemstructuur verbetert, doordat het bodemleven aan de slag gaat met de mulchlaag en verwerkt wordt tot een luchtigere bodem. Voeding, lucht en vocht dringen dan beter in de bodem. Een mulchlaag beschermt de bodem tegen kou en warmte en voorkomt uitdroging. Bij flinke regenbuiten slaat de grond niet dicht en vorst dringt minder door in de grond. Het is een circulair proces waarbij de bodem en de bestaande beplanting kan profiteren van het ‘eigen’ bladmateriaal wat beschikbaar komt. De mulchlaag vormt een extra voedingsbodem voor het gazon wat een positief effect kan hebben.

Van bladafval naar een voedingsrijke bodembemesting
Bokashi is het Japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'. Etensresten zoals schillen, stronkjes en kliekjes, maar ook tuinresten, blad en mest met stro zijn organische materialen die gefermenteerd kunnen worden. Binnen deze pilot gebruiken we enkel bladafval. Fermentatie is een conserveringstechniek waarbij voedingsstoffen en energie wordt behouden. In plaats dat het bladafval wordt afgevoerd, wordt het verzameld in een depot en verwerkt tot een voedingsrijke bodembemester. Ongeveer een derde deel van al het blad wordt omgezet in bokashi, dit wordt in balen geperst en in de opslag bewaard. Het fermentatieproces zal ongeveer drie maanden duren, zodat in het voorjaar (maart/april) het materiaal in de plantsoenen en dergelijke kan worden gebruikt. In de plantsoenen kan deze bokashi de onkruiddruk verminderen en het vocht langer vasthouden wat ten goede komt aan de beplanting.

Voortgang en evaluatie
We zijn benieuwd naar de resultaten en houden de voortgang van de beide pilots bij. Op basis van de evaluatie wordt naderhand bekeken of de pilots worden omgezet naar een permanente werkwijze.

Inloggen gemeente