Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten helpt Twente Milieu inwoners hun wijk schoon, gezond en veilig te houden. We helpen inwoners het afval te verminderen en goed te scheiden en werken samen aan een fijne leefomgeving. De afdeling Strategie & Beleid werkt net als de afdeling Communicatie samen met onze gemeenten aan het gemeentelijk beleid op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu zorgt er vervolgens voor dat hetgeen met elkaar op beleidsniveau bepaald is, efficiënt en goed wordt uitgevoerd door de collega’s van de uitvoerende afdelingen van Twente Milieu.

Op weg naar een Afvalloos Twente
De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk vastgelegd in de regionale visie Afvalloos Twente. In 2020 zamelden de negen Twente Milieu gemeenten gemiddeld 109 kg restafval per inwoner per jaar in. In 2019 was dit 114 kg. Vijf van de negen gemeenten is het gelukt om het landelijke doel van 100 kg restafval per inwoner in 2020 te behalen. Dit ondanks de coronapandemie, die ervoor heeft gezorgd dat er meer huishoudelijk afval werd aangeboden. Specifiek weten wat er in de gemeenten is gebeurd? Klik hier.

Afvalbeleid in ontwikkeling
Veel gemeenten hebben op het gebied van afval de afgelopen jaren grote en/of minder grote beleidswijzigingen doorgevoerd op weg naar 50 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ging de gemeente Borne over op diftar, de gemeente Enschede trof voorbereidingen voor het keuzemodel en gfe-inzameling bij hoogbouw en de gemeente Oldenzaal ging het restafval vierwekelijks inzamelen in plaats van tweewekelijks. Daarnaast werkten alle gemeenten aan het verbeteren van de kwaliteit van afval, met name gericht op verpakkingen.

Meer biodiversiteit in de openbare ruimte
Ook op het gebied van beheer van de openbare ruimte en het verbeteren van de biodiversiteit, trekken we in veel gemeenten samen op. Bijvoorbeeld bij het beheersen van plaagdieren. We kiezen hier voor een wijkgerichte aanpak met de focus op persoonlijk contact, deskundig advies en een gedegen aanpak van. De rol en het gedrag van de inwoners is hierbij essentieel. We doen dan ook hier een belangrijk beroep op gedeelde verantwoordelijkheid: Helpt u mee?

Inzameling van gfe bij hoogbouw

Bekijken

Wijziging inzamelschema Hof van Twente

Bekijken

Plaagdierbeheersing in ontwikkeling

Bekijken

Boomfeestdag Haaksbergen

Bekijken

Natuurlijk begraven

Bekijken

Bokashi en mulchen in Borne

Bekijken
Inloggen gemeente