Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten

Namens en in afstemming met onze gemeenten helpt Twente Milieu inwoners hun wijk schoon, gezond en veilig te houden. We helpen inwoners het afval te verminderen en goed te scheiden en werken samen aan een fijne leefomgeving. De afdeling Strategie & Beleid werkt net als de afdeling Communicatie samen met onze gemeenten aan het gemeentelijk beleid op het gebied van afval en beheer van de openbare ruimte. Twente Milieu zorgt er vervolgens voor dat hetgeen met elkaar op beleidsniveau bepaald is, efficiënt en goed wordt uitgevoerd door de collega’s van de uitvoerende afdelingen van Twente Milieu.

Op weg naar een Afvalloos Twente
De Twentse gemeenten hebben als doel om in 2030 slechts 50 kg restafval per inwoner per jaar in te zamelen. Dit hebben de gemeenten gezamenlijk vastgelegd in de regionale visie Afvalloos Twente. In 2020 zamelden de negen Twente Milieu gemeenten gemiddeld 109 kg restafval per inwoner per jaar in. In 2019 was dit 114 kg. Vijf van de negen gemeenten is het gelukt om het landelijke doel van 100 kg restafval per inwoner in 2020 te behalen. Dit ondanks de coronapandemie, die ervoor heeft gezorgd dat er meer huishoudelijk afval werd aangeboden. Specifiek weten wat er in de gemeenten is gebeurd? Klik hier.

Afvalbeleid in ontwikkeling
Veel gemeenten hebben op het gebied van afval de afgelopen jaren grote en/of minder grote beleidswijzigingen doorgevoerd op weg naar 50 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ging de gemeente Borne over op diftar, de gemeente Enschede trof voorbereidingen voor het keuzemodel en gfe-inzameling bij hoogbouw en de gemeente Oldenzaal ging het restafval vierwekelijks inzamelen in plaats van tweewekelijks. Daarnaast werkten alle gemeenten aan het verbeteren van de kwaliteit van afval, met name gericht op verpakkingen.

Meer biodiversiteit in de openbare ruimte
Ook op het gebied van beheer van de openbare ruimte en het verbeteren van de biodiversiteit, trekken we in veel gemeenten samen op. Bijvoorbeeld bij het beheersen van plaagdieren. We kiezen hier voor een wijkgerichte aanpak met de focus op persoonlijk contact, deskundig advies en een gedegen aanpak van. De rol en het gedrag van de inwoners is hierbij essentieel. We doen dan ook hier een belangrijk beroep op gedeelde verantwoordelijkheid: Helpt u mee?

Nieuwe aanpak ratten: van melding naar bewustwording

Twente Milieu voert in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Wierden de bestrijding van ratten uit bij huishoudens en in de openbare ruimte. In Enschede ging Twente Milieu de laatste over op een proactieve aanpak, die we stapsgewijs gaan uitrollen. We zetten daarbij meer in op bewustwording en daarmee op het voorkomen van rattenoverlast (preventie).
Bekijken

Check of het klopt wat je in de oranje verpakkingencontainer stopt

Veel verpakkingenafval werd afgekeurd door onvoldoende kwaliteit en vervuiling. Inmiddels zijn we samen met gemeenten volop bezig om dit te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar de inzamelkant, maar ook communicatie richting de inwoner is een belangrijk thema. Veel gemeenten kozen vorig jaar voor een containersticker voor in de deksel van de verpakkingencontainer, zodat inwoners een aantal handvatten hebben om makkelijk te bepalen of het wel of niet in de verpakkingencontainer mag.
Bekijken

Onkruidbeheersing met kokend water houdt begraafplaats Borne ‘spik en span’.

Toen een aantal jaren geleden de onkruidbestrijding met het bestrijdingsmiddel RoundUp voor professioneel gebruik in openbare ruimten verboden werd, kwamen er verschillende alternatieven op de markt. Op de gemeentelijke begraafplaats in Borne gingen we de onkruidbrander gebruiken. Maar toen dit door verbranding van mooi groen niet het gewenste resultaat opleverde, werd in 2018 de onkruidmachine (Oeliatec Hoëdic CM) met heet water geïntroduceerd. Na drie seizoenen met de onkruidbrander te hebben gewerkt, kan beheerder Peter Woolderink zeggen dat het succes heeft.
Bekijken

Nieuwe textielcontainers nemen inwoners mee in regionaal proces textielverwerking

Misschien heb je ze al zien staan: sinds afgelopen maand staan onze nieuwe, educatieve textielcontainers te schitteren in Haaksbergen. Vanaf 1 augustus nam Twente Milieu de textielinzameling over van ReShare. De textielcontainers bij de milieupleinen verdwijnen en er zijn zes nieuwe locaties waar de Haaksbergenaren hun textiel naartoe kunnen brengen.
Bekijken

Van afval naar brandstof

Als Beheer Openbare Ruimte zijn we in Haaksbergen bezig met een proef met het versnipperen van het snoeihout dat vrijkomt bij het snoeien van de bomen bij de boomploeg en bij het dunnen van houtwallen en singels in het buitengebied. Voorheen werd hout met de vrachtauto verzameld en in depot gezet, waarna het nogmaals opgeladen werd en als snoeihout en werd gestort als groenafval.
Bekijken

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Halverwege april startte de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in Borne en Haaksbergen. De bestrijding met levende aaltjes, een biologische methode, moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren, want de aaltjes houden zowel niet van UV-licht als van kou. De preventieve bestrijding vindt plaats bij eikenbomen binnen de bebouwde kom. Eikenbomen in het buitengebied worden alleen curatief bestreden.
Bekijken
Inloggen gemeente
Word ook een superheld en lever jouw textiel in! Meer weten?