Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Jaarcijfers

We zijn financieel gezond

Twente Milieu is ook financieel gezien een gezonde organisatie. Dat vinden we vanzelfsprekend en werken we hard aan. De gestegen brandstofkosten , de minder opbrengsten winterdienst en hogere kosten voor het materieel betekende voor 2022 het begrote resultaat niet gehaald is. Door een effectieve bedrijfsvoering en vrijval uit voorzieningen en balansposten is uiteindelijk toch een resultaat gehaald van € 84.000. We zijn er trots op dat we een deel van deze acute kostenstijging hebben kunnen opvangen en dat onze RvC en AvA ons toegestaan hebben deze tegenvaller in beheersbaar tempo te absorberen. Hiermee is de structuur en kwaliteit van Twente Milieu behouden gebleven.

In onderstaande tabel lees je onze belangrijkste cijfers terug. Een verdere toelichting hierop leest u in ons jaardocument 2022.

Inloggen gemeente