Frituurvet

Algemene informatie

Frituurvet, spijsolie en vetten van plantaardige c.q. dierlijke oliën worden apart ingezameld.

Wilt u weten hoe de inzameling van deze afvalstroom in uw gemeente is geregeld? Klik dan hier.