Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Ik heb medisch afval, wordt daar rekening mee gehouden?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om hiervoor een tegemoetkoming aan te vragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Bornse huishoudens waar sprake is van een situatie met veel onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Borne een tegemoetkoming aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. De tegemoetkoming voor onvermijdbaar medisch afval kunt u met behulp van uw DigiD aanvragen via het digitaal loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) via het aanvraagformulier ‘compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval’. Voor de aanvraag van de tegemoetkoming heeft u een kopie of foto nodig van een medische verklaring van een apotheek of huisarts. Of een kopie of foto van een aankoopbon van de hulpmiddelen. Op de bon dienen zowel uw naam, de datum van aanschaf als het type aangeschafte materialen zichtbaar te zijn.

Heeft u vragen hierover? Bekijk dan de veelgestelde vragen van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 14 074.

Inloggen gemeente