Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Afval in de gemeente Enschede

Twente Milieu zamelt in opdracht van de gemeente Enschede het huishoudelijk afval in. Zo legen wij uw minicontainer en de (ondergrondse) verzamelcontainers.

Containers

Iedere laagbouwwoning krijgt de beschikking over de volgende containers:

  • Groene container, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval

De groene container wordt tweewekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de groene container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de groene container mag.

  • Grijze container, bestemd voor restafval

De grijze container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de grijze container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de grijze container mag.

  • Grijze container met een blauwe deksel, bestemd voor papier

De blauwe container wordt in het grootste gedeelte van Enschede vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de blauwe container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de blauwe container mag.

  • Oranje container, bestemd voor verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)

De oranje container wordt vierwekelijks geleegd. Kijk hier wanneer de oranje container bij u wordt geleegd. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat. Kijk hier wat er in de oranje container mag.

  • Rode milieubox , bestemd voor klein chemisch afval

De milieubox is niet bij iedere woning aanwezig. Heeft u geen milieubox? Geen probleem! U kunt het klein chemisch afval ook in een andere bak aanbieden. Kijk hier wat er bij het klein chemisch afval mag.

Heeft u geen containers of wilt u uw containers ruilen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan via 0900 - 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur) of via het contactformulier.

Verzamelcontainers

Bewoners van hoogbouw (en laagbouw) kunnen in Enschede van alle verzamelcontainers voor de verschillende afvalsoorten gebruik maken. Let wel: voor toegang tot alle ondergrondse restafval- en gfe-containers heeft u een geldige milieupas nodig. Andere verzamelcontainers (glas, papier, textiel en verpakkingen) zijn zonder milieupas te gebruiken. Kijk hier voor de verzamelcontainers bij u in de buurt.
Laagbouwbewoners kunnen geen gebruik maken van de gfe-verzamelcontainers. Deze zijn alleen te gebruiken door hoogbouwbewoners.

Heeft u een vraag over of een verzoek voor een (extra) verzamelcontainer in uw buurt? Kijk hier voor het invulformulier.

Afvalbrengpunt

Enschede heeft drie afvalbrengpunten. Op het afvalbrengpunt kunt u als inwoner van Enschede allerlei soorten afval kwijt. Op het afvalbrengpunt heeft u uw milieupas nodig. Kijk hier voor meer informatie over de afvalbrengpunten.

Milieupas

Met de milieupas heeft u toegang tot de afvalbrengpunten van Enschede. Daarnaast geeft de milieupas de bewoners van hoogbouw toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. De milieupas hoort bij uw woning. Als u gaat verhuizen moet u de milieupas achterlaten voor de volgende bewoners. Kijk hier voor meer informatie.

Afvalstoffenheffing

Elke inwoner van Enschede betaalt afvalstoffenheffing, ook als u weinig of geen huishoudelijk afval aanbiedt. De gemeente Enschede kent een vast en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor ieder huishouden gelijk. Het variabele tarief is voor het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dat wil zeggen: het aantal keren dat u uw grijze container aan de straat zet of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer brengt. Dit systeem heet Diftar. Bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor meer uitleg over Diftar.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing vindt u ook op de website van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Compensatie medisch afval
Enschedese huishoudens waar sprake is van een chronische ziekte met onvermijdbaar medisch afval kunnen bij de gemeente Enschede een compensatie aanvragen. Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

Chronisch zieken met veel medisch afval krijgen een aantal ledigingen van de grijze container of aanbiedingen aan de ondergrondse restafvalcontainer gratis. Het maximum aantal gratis aanbiedingen is afhankelijk van het inzamelmiddel.

U kunt de compensatie aanvragen via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente met behulp van uw DigiD. Voor de aanvraag van de compensatie heeft u een aankoopbon of –overzicht nodig van de (online) apotheek waar u de materialen of hulpmiddelen heeft aangeschaft. Op de bon dient zowel uw naam als de aangeschafte materialen te staan.

Zwerfafval

De gemeente ondersteunt initiatieven van actieve bewoners van harte. Werkt u als bewoner aan een schone buurt door regelmatig het zwerfafval op te ruimen? Dan blijft het laten ophalen van ingezameld zwerfafval gratis. Neem hiervoor wel eerst contact op met de wijkbeheerder van het stadsdeel. Dat kan via 'jij maakt de buurt' of via de contactinformatie op de stadsdeelwebsite op enschede.nl. De wijkbeheerder kijkt samen met u wat nodig heeft. Zo zijn er blauwe afvalzakken beschikbaar die gratis worden opgehaald. Ook zijn er mogelijkheden voor grotere schoonmaakacties, zoals de "Jij maakt de buurt aanhangers" die vol zitten met alle benodigde spullen.

Inloggen gemeente