Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Onderhoud riolering

In de gemeente Enschede voeren wij verschillende taken uit op het gebied van riolering. Zo reinigen wij de riolering, kolken en lijngoten. Kolken zijn de bekende putjes langs de kant van de weg. Lijngoten zijn lijnvormige goten die het regenwater bovengronds afvoeren naar een watervoorziening. Daarnaast onderhouden wij ook de (druk)riolering, pompen en gemalen. Gemalen verpompen afvalwater, regenwater en oppervlaktewater om het af te voeren naar bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering. Door middel van een tv-inspectie kunnen wij het riool inwendig bekijken. Hiermee kunnen we het riool controleren op onvolkomenheden. Tevens beoordelen wij of de aannemer de riolering goed heeft aangelegd.

Voorbeeld lijngoot

Inloggen gemeente