Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Plaagdierbeheersing

Huishoudens en woningcoöperaties kunnen voor de bestrijding van muizen en ratten bij Twente Milieu terecht. We voeren geen bestrijding van ratten en muizen uit voor bedrijven.

Gifvrije bestrijding

De wettelijke eisen voor het gebruik van rodenticiden (rattengif) in de buitenruimte zijn aangescherpt. Sinds 2017 is het gebruik van gif alleen onder zeer strikte voorwaarden nog toegestaan. Dat houdt in dat er eerst andere vormen van plaagdierbeheersing worden gehanteerd, zoals ECO 1000, voordat overgegaan wordt op bestrijding met chemische middelen. Deze methode is tot stand gekomen in nauw overleg met brancheverenigingen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Al deze partijen zijn zich ervan bewust dat het gebruik van chemische middelen grote risico’s voor het milieu en de volksgezondheid met zich meebrengen. Zo is bijvoorbeeld de kans op doorvergiftiging in de voedselketen aanwezig.

Nieuwe aanpak rattenbeheersing: van melding naar bewustwording

Twente Milieu voert in een aantal gemeenten de bestrijding van ratten uit bij huishoudens en in de openbare ruimte. In Enschede gaan we vanaf nu over op een pro-actieve aanpak, die we stapsgewijs gaan uitrollen. We zetten daarbij meer in op bewustwording en daarmee op het voorkomen van rattenoverlast (preventie). Dit doen we door bijvoorbeeld goede voorlichting te geven. Wat kunnen inwoners zelf al doen om rattenoverlast te voorkomen? Daarnaast gaan we ook actief bestrijden: op plekken waar toch veel ratten voorkomen en voor overlast zorgen, gaan we actief bestrijden via de inzet van bijvoorbeeld innovatieve vallen. Tot dit moment gebeurde dat nog op basis van meldingen. Aanleiding voor deze nieuwe aanpak is het aantal meldingen over ratten. In Enschede zien we, net als in heel Nederland, een toename van het aantal meldingen over deze dieren. Dit komt door veranderende wetgeving, waarbij de inzet van gif in de buitenruimte alleen in heel uitzonderlijke gevallen nog mag.

Certificering

Sinds 1 juni 2017 moeten bedrijven gecertificeerd zijn voor het gebruik van rattengif rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Daarnaast moeten plaagdierbestrijders in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma en werken volgens het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’. In mei 2017 heeft Twente Milieu het certificaat behaald; op dat moment één van de eerste bedrijven in de branche met een certificaat.

Bron: Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

IPM-werkwijze

IPM staat voor Integrated Pest Management. Vanaf 1 januari 2023 moet het beheersen van ratten en muizen, zowel binnen als buiten gebouwen, volgens de IPM-werkwijze gebeuren. Twente Milieu werkt volgens deze strenge normen. Doel van deze werkwijze is om dierplagen en ziekteverspreiding te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er zo min mogelijk gif in het milieu belandt en te voorkomen dat ratten en muizen resistent worden tegen de middelen. De IPM werkwijze is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op het beperken en zorgvuldig omgaan met toxische middelen, anderzijds is de benadering gericht op een structurele oplossing voor knaagdier problemen. IPM is een wettelijk voorgeschreven werkwijze.

De werkwijze begint altijd met eerst monitoring, dan habitat management en niet chemische beheersing. In noodsituaties, dus situaties waarbij er sprake is dat de ratten- en/of muizenpopulatie substantieel zal toenemen, er sprake is van acute bedreiging voor de volks- en/of diergezondheid, of wanneer aanwezigheid van ratten- en/of muizenpopulatie leidt tot grote schade, mag ook direct na een risicoanalyse, chemische beheersing worden gebruikt. De randvoorwaarden voor niet acute chemische beheersing zijn dat dit pas mag na 10 kalenderdagen niet-chemische beheersing met een goedgekeurd plan van aanpak en na de uitvoering van de afspraken voor habitatmanagement.

Voorkom ratten en muizen

Twente Milieu voert in de gemeente Enschede de bestrijding van ratten en muizen uit bij huishoudens. De bestrijders krijgen dan regelmatig de vraag: “Wat had ik zelf kunnen doen om de overlast te voorkomen of te beperken?”. Op deze pagina vindt u daarom een aantal handige tips om rattenoverlast te voorkomen.

Inloggen gemeente