Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Raimond - handhaver

18-03-2021

Zo houdt handhaver Raimond de buurt schoon

Mensen gooien hun afval in ondergrondse containers of zetten hun eigen minicontainer aan straat. Dat afval gaat daarna nog door de handen van heel veel verschillende mensen en instanties en veel partijen zijn erbij betrokken. Zo ook de handhaving van de gemeente Enschede. Want wat als er illegaal afval wordt gedumpt op straat of naast de containers?

Wij spraken Raimond die werkt als accountfunctionaris bij de handhaving van gemeente Enschede. Raimond: “We komen regelmatig vuilniszakken en zwerfafval tegen, maar het wordt steeds schoner op straat omdat we vaker controleren en nauw contact onderhouden met de buurt.”

Wat doet handhaving allemaal?

Een gemiddelde dag voor een handhaver bestaat niet. De handhaving van gemeente Enschede houdt zich bijvoorbeeld bezig met het oplossen van klachten, foutgeparkeerde auto’ en het ondersteunen van de politie. Ook controleren ze of de milieupleinen met afvalcontainers goed worden gebruikt. Raimond vertelt: “Vaak zijn mensen bang dat we alleen maar boetes uitdelen en een verlenging zijn van de politie. Hoewel ik dat beeld wel kan begrijpen, is het in onze ogen niet waar. Ons werk bestaat uit veel meer dan orde houden. Zelf vind ik boetes uitdelen in veel gevallen helemaal niet nodig. Ik ga veel liever met iemand in gesprek om tot een goede oplossing te komen. We merken wel dat nu de coronapandemie lang aanhoudt, mensen een korter lontje hebben dan voorheen. Toch vinden we het heel belangrijk om te blijven praten. Een boete is een dwangmiddel, maar lost het probleem niet direct op. We nemen daarom altijd de tijd en moeite om iets uit te leggen. Het in contact zijn met inwoners zien we als één van de belangrijkste onderdelen van de handhaving.”

Contact met de buurt

Het is dus belangrijk om als handhaving nauw contact te onderhouden met inwoners. Er zijn daarom vaste teams op vaste wijken. Zo leert de buurt de vertrouwde gezichten herkennen en de handhaving op hun beurt de buurt. Dit is belangrijk, want als handhaver moet je op de hoogte zijn wat er speelt op straat. Raimond: De communicatie tussen ons en de buurt is er constant. We hebben dagelijks contact met woningbouwcorporaties en wijkbeheerders. Samen bespreken we de probleem plekken in de wijk en gaan met actiepunten aan de slag.

Handhaving controleert vaker

Een belangrijk actiepunt is het tegengaan van illegaal geplaatst afval. Volle vuilniszakken, oude meubels en zelfs chemisch materiaal. Raimond is het allemaal tegengekomen binnen zijn wijk. Dit afval veroorzaakt vaak veel last voor de buurt en is zelfs in sommige gevallen gevaarlijk. Sinds een aantal jaar wordt er daarom strenger gecontroleerd. Raimond: We kregen helaas steeds vaker de melding dat er weer meerdere zakken naast de containers stonden. En zeker sinds de corona-pandemie zijn veel mensen thuis en is er nou eenmaal meer afval. Toch is het niet de bedoeling om de zakken dan maar te dumpen. We hebben liever dat inwoners ons bellen of een melding maken via de gratis app van Twente Milieu, dan wordt het probleem gelijk opgelost. Om in de tussentijd te voorkomen dat er afval wordt gedumpt, zijn we steeds vaker aan het controleren bij de milieupleinen. We hebben laatst nog iemand op heterdaad betrapt die plavuizen aan het dumpen was.”

Is de ondergrondse container vol? Gebruik dan de app van Twente Milieu (of bel hun klantenservice) en neem je afval nog even mee terug naar huis. De volgende dag is de container leeg en kun je je afval op de juiste manier weggooien.

- Tip van Raimond

Samen houden we Enschede schoon!
Op diverse plekken in Enschede wordt afval dus niet in, maar naast de containers gezet. De gemeente Enschede pakt dit probleem samen met Twente Milieu, inwoners en veel andere betrokken partijen actief aan. Om het afval nog beter te scheiden, konden laagbouwhuishoudens vorig jaar zelf kiezen welke container(s) zij aan huis willen en welk afval zij liever wegbrengen naar een verzamelcontainer. Nieuw daarbij was de verpakkingencontainer. Verpakkingen worden niet meer in zakken aan huis opgehaald. Dat wordt nu gedaan met een verpakkingencontainer. En voor hoogbouwbewoners is er nu de gfe-verzamelcontainer. Zij kunnen voortaan hun groente-, fruit- en etensresten scheiden en gratis wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt. Van gfe-afval wordt compost gemaakt dat wordt gebruikt om bloemen en planten beter te laten groeien. Ook informeren de gemeente en Twente Milieu de inwoners hoe ze hun afval nog beter kunnen scheiden.

Raimond: “Gelukkig merken we dat er steeds minder afval wordt gedumpt sinds de initiatieven zijn gestart. Vanuit de gemeente worden dus mogelijkheden geboden voor het beter scheiden van afval en wij controleren vaker dan voorheen. Daar gaat veel tijd in zitten, maar we zijn trots om te zien dat het steeds beter gaat. Het levert minder gevaar op voor inwoners en het straatbeeld wordt er ook een stuk mooier van. We denken nu ook na om bepaalde initiatieven in te zetten om de buurt nog meer bij ons werk te betrekken. Misschien wel in de vorm van bijeenkomsten of het geven van voorlichting over verschillende onderwerpen, waaronder afval. Want alle beetjes helpen om samen de buurt schoon te houden.”

Maak je een melding bij handhaving over gedumpt afval, verkeerd parkeren of iets anders? Vergeet dan niet om jouw gegevens achter te laten zodat we je op de hoogte kunnen houden. Uiteraard gaan wij discreet om met gegevens.

- Tip van Raimond
Inloggen gemeente