Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Heidi – Coördinator maatschappelijke stage Enschede

26-04-2021

Maak van je mondkapje geen zwerfkapje

Zwerfafval is in heel Nederland al langer een probleem wat maar moeilijk op te lossen is. Hoeveel vuilnisbakken er ook worden geplaatst, in de bermen en op parkeerplaatsen blijft er afval slingeren. Daar komt sinds Corona een nieuwe vorm van zwerfafval bij, namelijk de wegwerpmondkapjes. We spraken Heidi die werkt als coördinator maatschappelijke stage voor de middelbare scholen in Enschede. Samen met haar collega’s bedacht zij het initiatief ‘Maak van je mondkapje geen zwerfkapje’.

Maatschappelijke stageopdracht
Het is jaarlijkse kost voor middelbare scholieren: 30 uur aan maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk. Een leerzame en vooral betrokken periode waarin er wordt geholpen bij verschillende non-profit organisaties. Sinds de coronacrisis is het helaas niet langer mogelijk om zomaar in een verzorgingstehuis of bij een evenement als de Enschedese marathon te helpen. Dus moest er een alternatief komen. En die is gevonden, namelijk het opruimen van zwerfafval en in het bijzonder mondkapjes. Heidi vertelt: “Een maatschappelijke stage is voor scholieren heel belangrijk. Ze krijgen inzicht in verschillende werelden en leren zich belangeloos inzetten voor anderen. Gemeente Enschede stimuleert en helpt altijd mee met het op touw zetten van stageplekken, maar dit jaar door de coronacrisis zijn veel van die plekken helaas niet beschikbaar. En kunnen heel veel leerlingen niet voldoen aan de eis van de maatschappelijke stage. Omdat de uren al wel in het lesprogramma zijn opgenomen, kwamen we met een alternatief. Afval prikken. Niet als straf, wat sommigen misschien associëren met het opruimen van afval, maar om bewustwording te creëren bij de leerlingen. Het viel veel van ons op dat er ontzettend veel mondkapjes op straat belanden. Het nieuwe zwerfafval waar we vanaf moeten.”

Tip: Knip voordat je een mondkapje weggooit de touwtjes door. Op deze manier raken dieren niet verstrikt als het mondkapje onvoorzien in de natuur beland.

Samen houden we de buurt schoon
En zo is het nieuwe initiatief ‘maak van je mondkapje geen zwerfkapje’ geboren. Een samenwerking tussen de middelbare scholen en gemeente Enschede. Vanuit de gemeente is er allerlei materiaal, zoals prikstokken en vuilniszakken, beschikbaar gesteld. Vanuit de scholen de taak om de organisatie van de opruimactie te regelen. Elke school doet het net weer even anders, maar het idee is hetzelfde: houd de buurt schoon en maak leerlingen bewust van het zwerfafval probleem. Heidi: “Elke school vult het project op een eigen manier in. Zo zijn er middelbare scholen die een ochtend gaan prikken, anderen kiezen ervoor om verspreid over verschillende weken losse uurtjes aan de gang te gaan. Op deze manier is het voor iedereen makkelijk in te plannen en te organiseren. Wat wel alle scholen doen is een les wijden aan de afvalproblematiek. De leerlingen krijgen een presentatie waarin duidelijk wordt gemaakt waarom we deze actie hebben opgezet en hoe goed het is om te helpen met opruimen. Een stukje bewustwording over het scheiden van afval en de consumptiemaatschappij hoort daar ook bij. We merken dat het daardoor meer leeft onder de leerlingen. Natuurlijk heeft niet iedereen er evenveel zin in, maar als de leerlingen eenmaal bezig zijn dan maken ze er een wedstrijd van wie het meeste afval verzamelt. Het helpt ook dat er vanuit de omgeving veel positieve reacties komen op het initiatief.

Presentatie op de Oude Markt
Elke middelbare school houdt bij hoeveel vuilniszakken in totaal worden gevuld. De tellingen lopen al flink op. Ook is de leerlingen gevraagd de mondkapjes in een aparte vuilniszak te verzamelen en deze aan het einde van het prikken te tellen. Tijdens het eerste prikmoment van middelbare school Zone College hadden de leerlingen al 127 mondkapjes verzameld in minder dan twee uur tijd. Heidi: “We houden heel bewust het aantal mondkapjes dat is verzameld bij. Vooral bij parkeerterreinen van supermarkten komen we er veel tegen. Wanneer de verzamelactie eind mei is afgelopen, gaan we de uiteindelijke getallen presenteren op de Oude Markt in het centrum van Enschede. We willen mensen laten zien om wat voor hoeveelheden het gaat. Het is niet her en der een verdwaald mondkapje, maar hele stapels die terugkomen. Allemaal afval dat in de natuur beland. Ook gaan we foto’s afdrukken en plaatsen die rondom de kerk. Hopelijk beseffen dan meer mensen dat zwerfafval een groot probleem is. De leerlingen zijn in ieder geval al goed bezig, nu de rest nog.

Tip: Gemeente Enschede stelt graag materiaal beschikbaar voor vergelijkbare initiatieven. Heb je een plan voor een opruimactie? Neem dan even contact met de gemeente Enschede op om de mogelijkheden te bespreken.

Inloggen gemeente