Contact opnemen? 0900 - 85 20 111 info@twentemilieu.nl

Metalen

Algemene informatie

Hieronder vallen alle magnetische (ijzer en alle metalen) en niet-magnetische metalen (koper, lood, aluminium, zink en goud, zowel ferro als non-ferro).

Let op!
Een gasfles valt niet onder ijzer/metalen. Een gasfles is een stalen vat waarin een gas, gewoonlijk vloeibaar gemaakt propaan of butaan, onder druk is opgeslagen.

Waar kan ik het kwijt?

Laten ophalen
IJzer/metalen kunt u op afspraak laten ophalen door Twente Milieu. Drie keer per jaar (maximaal één keer per maand) kunt u afval (grofvuil) op laten halen. Per keer mag u maximaal vijf pakketten van 150x50x50 cm aanbieden. Een pakket mag maximaal 25 kilo wegen. Losse stukken moeten worden gebundeld. Bel voor een afspraak 0900 – 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur). Hiervoor heeft u uw postcode, huisnummer en het nummer van de milieupas nodig.

Afvalbrengpunt
IJzer/metalen kunt u wegbrengen naar het afvalbrengpunt.

Let op!
Op de afvalbrengpunten in Enschede zijn er geen vergunningen voor de opslag van lege gasflessen. Lege gasflessen kunt u afgeven bij Schepers Gas Enschede, telefoonnummer (053) 461 51 90.

Inloggen gemeente